KINOLOŠKI STRUČNI SEMINARI – ZAGREB 2020

KINOLOŠKI STRUČNI SEMINARI

održati će se u subotu, 15.02.2020. godine

u prostorijama Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta

u Zagrebu s početkom u 09,00 sati.

TEME

 1. TEMA
  Pravilnik o uzgoju i upisu pasa
  predavač: Tomislav Trninić,
                     član Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa

 2.  TEMA
  Anatomija i biomehanika pasa 
  predavač: prof.dr.sc. Nikša Lemo

 3. TEMA
  Uvod u suđenje 
  predavač: prof. Dubravka Reicher

Navedeni seminari otvorenog su tipa. 
Seminar je obavezan za sve sudačke pripravnike koji nisu položili praktični sudački ispit i nemaju potvrdu da su prije toga pohađali neki od kinoloških stručnih seminara, te se preporuča svim kinološkim pripravnicima koji su tek položili praktični sudački ispit.
Prijavnina za seminar iznosi 150,00 kuna i uključuje osvježenje tijekom stanke.

Prijava na stručni seminar je obavezna. Krajnji rok za prijavu je 05.02.2020. na e-mail: hks@hks.hr

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468