KINOLOŠKI STRUČNI SEMINARI – ZAGREB 2020

KINOLOŠKI STRUČNI SEMINARI

održati će se u subotu, 15.02.2020. godine

u prostorijama Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta

u Zagrebu s početkom u 09,00 sati.

TEME

 1. TEMA
  Pravilnik o uzgoju i upisu pasa
  predavač: Tomislav Trninić,
                     član Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa

 2.  TEMA
  Anatomija i biomehanika pasa 
  predavač: prof.dr.sc. Nikša Lemo

 3. TEMA
  Uvod u suđenje 
  predavač: prof. Dubravka Reicher

Navedeni seminari otvorenog su tipa. 
Seminar je obavezan za sve sudačke pripravnike koji nisu položili praktični sudački ispit i nemaju potvrdu da su prije toga pohađali neki od kinoloških stručnih seminara, te se preporuča svim kinološkim pripravnicima koji su tek položili praktični sudački ispit.
Prijavnina za seminar iznosi 150,00 kuna i uključuje osvježenje tijekom stanke.

Prijava na stručni seminar je obavezna. Krajnji rok za prijavu je 05.02.2020. na e-mail: hks@hks.hr

  2 x CACIB UMAG 2021

  UZGOJNI PREGLED – VARAŽDIN, 30.05.2021.

  MOJ PAS ~ 01.05.2021.

  PRIJAVLJENA LEGLA U HKS DO 03.05.2021.

  OBAVIJEST O ZAINTERESIRANOSTI ZA PRISTUPANJE SUDAČKIM ISPITIMA

  ONLINE SEMINAR

  SPORTSKA RADNA KINOLOGIJA

  NAJAVLJENE LOVNE MANIFESTACIJE

  PAS GRAĐANIN

  NOVA NAREDBA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

  PRIJEVODI FCI STANDARDA

  PRIJAVI SE I PRIMAJ OBAVIJESTI IZ HKS-a

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  ********************

  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE

  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h

  ********************

  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356

  ********************

  tajništvo
  hks@hks.hr

  članarine
  clanarine@hks.hr

  računovodstvo
  racun@hks.hr

  referada rodovnica
  sportske pasmine: rodovnice@hks.hr
  lovne pasmine: lovnerodovnice@hks.hr

  certifikati
  championship@hks.hr

  manifestacije
  priredbe@hks.hr

  izložbe pasa
  dogshow@hks.hr

  moj pas
  moj.pas@hks.hr

   

  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468

   

  PREZENTACIJE STANDARDA AUTOHTONIH PASMINA

  HKS NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO U UZGOJU

  KORISNI LINKOVI

   

  PRATI NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA