KINOLOŠKI STRUČNI SEMINAR, ZAGREB – 19.01.19.

Kinološki stručni seminari održati će se dana  19.01.2019. godine (subota) u prostorijama
Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu s početkom u 9 sati.

Teme su sljedeće :

 1. PRAVILNIK O UZGOJU I UPISU PASA
  Nikola Smolić, predsjednik Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa
 2. ANATOMIJA I BIOMEHANIKA PASA
  prof.dr.sc. Nikša Lemo
 3. PRAKTIČNI PRISTUP SUĐENJU
  Dubravka Reicher, prof.

Navedeni seminari otvorenog su tipa.
Seminar je obavezan za sve sudačke pripravnike koji nisu položili praktični sudački ispit i 
nemaju potvrdu da su prije toga pohađali neki od kinoloških stručnih seminara,
te se preporuča svim kinološkim pripravnicima koji su tek položili praktični sudački ispit.

Prijavnina za seminar iznosi 150,00 kuna i uključuje osvježenje tijekom stanke.

Prijava na stručni seminar je obavezna.
Krajnji rok za prijavu je 10.1.2019.
koju treba poslati na e-mail: hks@hks.hr

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468