JAMARI 2021

JAMARI: NACIONALNE UTAKMICE S DODJELOM KANDIDATURE CACT HR

SINJ
20.02.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

utakmica na divlju svinju u gateru

ĐURĐEVAC
25.04.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC

utakmica na divlju svinju u gateru

STUDENCI
25.04.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO IMOTSKI

utakmica na divlju svinju u gateru

STARI JANKOVCI
SVIBANJ

KLUB NJEMAČKIH LOVNIH TERIJERA

utakmica njemačkih lovnih terijera na divlju svinju u gateru

PETRINJA
08.05.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

utakmica na divlju svinju u gateru

SELCE ŽUMBERAČKO
18.09.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SAMOBOR

utakmica na divlju svinju u gateru

ĐAKOVO
LISTOPAD

KLUB NJEMAČKIH LOVNIH TERIJERA

utakmica njemačkih lovnih terijera na divlju svinju u gateru

NETRETIĆ
23.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGA RESA

utakmica na divlju svinju u gateru

SINJ
11.11.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

utakmica u radu

JAMARI: ISPIT RADA

SINJ
16.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

utakmica u radu

SINJ
16.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

utakmica na divlju svinju u gateru

NOVSKA
11.04.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA NOVSKA

utakmica na divlju svinju u gateru

KRALJEVEC NA SUTLI
29.11.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA SUTLANSKA DOLINA

utakmica u radu

JAMARI: ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA (IPO)

SINJ
09.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

SINJ
23.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO SINJ

ŠMRIKA
31.01.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA

NOVSKA
27.02.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA NOVSKA

SLAVONSKI BROD
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA BROD

DONJI MIHOLJAC
OŽUJAK

KINOLOŠKA UDRUGA DONJI MIHOLJAC 1981.

STARI JANKOVCI – NLT
OŽUJAK

KLUB NJEMAČKIH LOVNIH TERIJERA

PETRINJA
OŽUJAK

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

KRAPINSKE TOPLICE
06.03.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA TOPLICE

VARAŽDIN
06.03.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN

VINKOVCI
12.03.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI

KRALJEVEC NA SUTLI
20.03.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA SUTLANSKA DOLINA

BELIŠĆE
TRAVANJ

KINOLOŠKO DRUŠTVO BELIŠĆE

ŽIDOVJE
25.04.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA

SLAVONSKI BROD
RUJAN

KINOLOŠKA UDRUGA BROD

STARI JANKOVCI – NLT
RUJAN

KLUB NJEMAČKIH LOVNIH TERIJERA

PETRINJA
RUJAN

KINOLOŠKO DRUŠTVO PETRINJA

KRAPINSKE TOPLICE
04.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA TOPLICE

NOVSKA
04.09.2021.

KINOLOŠKA UDRUGA NOVSKA

ĐURĐEVAC
05.09.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO ĐURĐEVAC

MUNE
26.09.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO RIJEKA

BELIŠĆE
LISTOPAD

KINOLOŠKO DRUŠTVO BELIŠĆE

DONJI MIHOLJAC
LISTOPAD

KINOLOŠKA UDRUGA DONJI MIHOLJAC 1981.

VARAŽDIN
23.10.2021.

ULK TRČKA VARAŽDIN

VINKOVCI
29.10.2021.

KINOLOŠKO DRUŠTVO VINKOVCI

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468