IZVRŠNOG ODBORA

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 24.03.2022.

 • Usvaja se očitovanje i daljnje postupanje vezano uz zakup poslovnog prostora HKS-a na adresi Ilica 61, Zagreb.
 • Usvajaju se izmjene Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Usvajaju se izmjene Pravilnika o polaganju ispita za kinološke suce.
 • Usvaja se Pravilnik o uzgoju njemačkih ovčara.
 • Usvajaju se izmjene Agility pravilnika Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Pravilnik o organizaciji agility natjecanja i Pravilnika o prvenstvu Hrvatske i kvalifikacijama
 • Usvajaju se izmjene Pravilnika o lure coursing kao i izmjene Pravilnika o radu Povjerenstva za lure coursing HKS-a.
 • Usvajaju se izmjene Propozicija za održavanje regionalnih utakmica, Pravilnika o stručnim kadrovima za SRK, Propozicije prvenstva Hrvatske školovanih pasa i pasa tragača, Kriterija za izbor članova reprezentacija Hrvatske sportske radne kinologije.
 • Imenuje se organizacijski odbor FCI IGP Svjetskog prvenstva koje će se 2024. godine održati u Vinkovcima
 • Članovima Povjerenstva za rad sportskih pasa imenuju se : Sandra  Rakovac, Martina Vučemilović, Blaž Jakšić i  Siniša Magdalenić
 • Odobrava se zamolba Zajednice klubova belgijskih ovčara Hrvatske za pokrivanje dijela troškova sudjelovanja na FMBB svjetskom prvenstvu u radu belgijskih ovčara u Karpenissi ( Grčka ) -15.5.2022. godine.
 • Žalba na izrečenu zabranu uzgoja za mužjaka pasmine bichon frise, imena Mon Cher Ami Nounours Blanc, HR 10374 Bko, vlasnika Sanja Ferković Živković se s potpunom dokumentacijom prosljeđuje na odluku Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa.
 • Žalba na izrečenu zabranu uzgoja za za ženku pasmine jazavčar patuljasti kratke dlake, imena Testing the water v. Julius Galle, HR 10058 Pjkd, vlasnika Vanja Paladin Špinderk se s potpunom dokumentacijom prosljeđuje na odluku Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa.
 • Izvršni odbor HKS-a primio je na znanje žalbu Mihaele Majcenić Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa.
 • Vlasnici pasa prijavljenih za uzgojni pregled odjavu pasa prijavljenih za uzgojni pregled moraju izvršiti najkasnije 72 sata prije održavanja uzgojnog pregleda.
 • Prihvaća se ponuda za sponzorstvo poduzeća Nekmar Pet Nutrition d.o.o. po prijavi za natječaj za sponzoriranje izložbi pasa u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza tijekom 2022. godine
 • Josipu Miljkoviću se određuje obveza obnašanja zaduženja na dvije međunarodne izložbe u svojstvu zapisničara ili voditelja kruga.
 • Odobrava se izmjena termina održavanja Godišnjeg klupskog prvenstva Bokser kluba Zagreb.
 • Odobravaju se naknadno prijavljene kinološke manifestacije zatražene od Kinološkog društva „Dalmatinski pas“Zadar.
 • Odobrava se zamolba Kluba sportskih pasa Split za održavanjem Specijalne izložba dalmatinskih pasa u okviru Međunarodnih izložbi pasa u Splitu kao i ustanovljavanje Specijalne izložbe šnaucera – Memorijal „Jadran Franceschi“
 • Odobrava se zamolba Kluba ljubitelja dalmatinskih pasa „Dalmatinac“ za dodjelom naslova Dalmatian winner i sudjelovanja najljepšeg psa pasmine dalmatinski pas u Supreme natjecanju izložbi pasa u Zadru.
 • Odobrava se sudačka lista za Međunarodne izložbe pasa u Karlovcu 2022. godine.
 • Članovima Hrvatskog kinološkog saveza koji su s psom za kojeg su u trenutku sudjelovanja bili upisani kao vlasnici u rodovnoj knjizi Hrvatskog kinološkog saveza ostvarili naslov Europskog prvaka odnosno Mladog europskog prvaka na Europskoj izložbi održanoj u Budimpešti izvršiti će se povrat prijavnine za predmetnog psa uplaćene za sudjelovanje.
 • Bojanu Matakoviću produljuje se mandat stegovnog tužitelja Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Odobravaju se blagajnički maksimumi do 1.9.2022. godine.
 • Određuju se predstavnici Hrvatskog kinološkog saveza u neobaveznim komisijama FCI-a.
 • Odobrava se dodjela odlikovanja predložena od Društva prijatelja “Hrvatski ovčar” Karlovac.
 • Odobrava se dodjela odlikovanja predložena od Matičnog kluba “Hrvatski ovčar “ Đakovo.
 • Odobrava se dodjela odlikovanja predložena od Kinološkog društva „Dalmatinski pas“Zadar.
 • Zagrebački agility klub prima se u stalno članstvo HKS-a,
 • Odobrava se financijska pomoć Ukrajinskom kinološkom savezu.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 02.12.2021.

 

– Usvaja se buduće postupanje vezano uz poslovne prostore HKS-a.

– Usvaja se od Povjerenstva za kadrove i priredbe predloženi kalendar kinoloških manifestacija za 2022. godinu

– Usvaja se od Povjerenstva za kadrove i priredbe zbog COVID 19 pandemije predložena izmjena uvjeta za proglašenje Mladim hrvatskim prvakom u ljepoti.

– Usvaja se od Povjerenstva za kadrove i priredbe zbog COVID 19 pandemije predložena izmjena uvjeta za proglašenje Kinološkom nadom.

– Usvaja se od Povjerenstva za kadrove i priredbe predložena izmjena uvjeta za proglašenje Hrvatskim prvakom u radu.

– Usvaja se od Povjerenstva za kadrove i priredbe predložen način određivanje predstavnika Hrvatskog kinološkog saveza na natjecanjima u Junior hadlingu.

– Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce: Asja Čehović

– Lauri Trezić kao predstavnici Hrvatskog kinološkog saveza na natjecanju u Junior hadlingu na Europskoj izložbi pasa odobrava se pokrivanje realnih putnih troškova.

– Članovima Hrvatskog kinološkog saveza koji su s psom za kojeg su u trenutku sudjelovanja bili upisani kao vlasnici u rodovnoj knjizi Hrvatskog kinološkog saveza ostvarili naslov Svjetskog prvaka odnosno Mladog svjetskog prvaka na Svjetskoj izložbi održanoj u Brnu izvršiti će se povrat prijavnine za predmetnog psa uplaćene za sudjelovanje.

– Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa, Povjerenstva za mondioring i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2022. godinu.

– Odobrava se kalendar uzgojnih pregleda u 2022. godinu. Način organizacije uzgojnih pregleda ostati će isti kao i 2021.godine.

– Usvajaju se od Povjerenstva za spasilačke pse dostavljeni Ostali pravilnici za spasilačke pse.

– Usvajaju se od Povjerenstva za rad sportskih pasa predložene izmjene i dopune Pravilnika o stručnim kadrovima za sportsku radnu kinologiu.

– Usvaja se od Povjerenstva za rad sportskih pasa predložena Odluka o organizaciji Prvenstva Hrvatske u radu sportskih pasa 2022. godini

– Odobravaju se troškovi Povjerenstva za rad sportskih pasa HKS-a.

– Odobravaju se troškovi Povjerenstva za mondioring HKS-a

– Odobravaju se troškovi Povjerenstva za agility HKS-a

– Odobravaju se troškovi Povjerenstva za spasilačke pse.

– Usvaja se cjenik naknada i usluga Hrvatskog kinološkog saveza za 2022. godinu.

– Skupština HKS-a za Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2022. godinu saziva se za dan 27.12.2021. Skupština če se održati pisanim putem. Odobravaju se predloženi materijali za istu.

– Skupština HKS-a održati će se do kraja mjeseca veljače. Članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum, način održavanja i materijali za istu na odobrenje.

– Revizijska kuća Acquiro assurance & audit d.o.o. za reviziju predložiti će se Skupštini HKS-a za izradu revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2022. godinu.

– Dopisi Livia Pastorčića prosljeđuje se na sjednicu Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa.

 

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 23.09.2021.

 

• Usvaja se očitovanje po prijedlogu dostavljenog ugovora za zakup poslovnog prostora HKS-a na adresi Ilica 61, Zagreb

 Siniša Cujan imenuje se članom Izvršnog odbora Hrvatskog kinološkog saveza

• Usvaja se prijedlog Povjerenstva za rad sportskih pasa vezan uz suce sportske radne kinologije

• Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za mondioring za organiziranje škole za stručne kadrove u mondioringu

• Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i Sveti Hubert održat će se u Dugom Selu, Rugvica, 13.-14.11.2021.
Povjerenstvo za rad i uzgoj lovnih pasa zadužuje se za daljnju organizaciju

• Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce:
Mato Čačić, Nives Medunjanin Božičević, Marta Mrduljaš, Ante Lučin

• Miroslavu Kuzmiću se odobrava stažiranje na specijalnim izložbama za njemačke ovčare uz uvjet
da najmanje jedno stažiranje mora biti izvršeno na Međunarodnoj izložbi pasa

• Dajani Milinković se određuje obveza obnašanja zaduženja na dvije međunarodne izložbe u svojstvu zapisničara ili voditelja kruga

• Odobrava se održavanje Međunarodnih izložbi pasa u Karlovcu dana 30.09. i 01.10.2023.

• Izvješće delegata HKS-a, s klupske izložbe dalmatinskih pasa održane u Splitu 24.07.2021. kao i očitovanje organizatora, Hrvatskog kluba dalmatinskih pasa “Dalmatinac” po izvješću prosljeđuje se na sljedeću sjednicu Povjerenstva za kadrove i priredbe

• Molba Zare Valić vezana uz molbu za sudjelovanje na natjecanju u junior handlingu na Europskoj izložbi pasa koja se održava u mjesecu prosincu u Budimpešti u svojstvu predstavnice HKS-a a prosljeđuje se na sjednicu Povjerenstva za kadrove i priredbe

• Odobrava se projekt izrade promotivnog materijala hrvatskih autohtonih pasmina pasa.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 30.06.2021.

 

Usvaja se od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa predložena izmjena članka 7. točka 1. Pravilnika o uzgoju HKS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zajednici udruge uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske odobrava se korištenje službene baze SV u svrhu prijavljivanja legala pri Hrvatskom kinološkom savezu.

Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce: Nikolina Koščević, Jadranka Mijatović.

Kinološkom klubu “Tornjak“ Zagreb odobrava se održavanje Specijalne izložbe s dodjelom kandidature CAC-HR dana 16.10.2021. u Karlovcu.

Odobrava se organizacija Specijalne izložbe FCI grupa 6, 7, 8, 9 u organizaciji Kinološke udruge Zaprešić dana 11.09.2021.

Odobrava se organizacija Nacionalne izložbe pasa u Osijeku uz Međunarodne izložbe pasa u Osijeku dana 18.09.2021. u poslijepodnevnim satima.

Odobrava se organizacija Specijalne klupske izložbe Hrvatskog kluba njemačkih kratkodlakih ptičara dana 11.09.2021.

Odobrava se organizacija Specijalne izložbe hrvatskih ovčara u organizaciji “Matičnog kluba hrvatski ovčar Đakovo” dana 02.10.2021.

Odobravaju se zamolbe Kluba sportskih pasa Split vezane uz organizaciju noćnih izložbi pasa koje se od 24.- 27.07.2021. održavaju u Splitu.

Boris Medica i Nenad Bačurin oslobađaju se obveze obnašanja zaduženja na izložbama u svojstvu zapisničara ili voditelja kruga na izložbama, odnosno dužnosti zapisničara
ili pomagača na radnim priredbama, propisane Pravilnikom o stručnom radu HKS-a, članak 4, točka 2.

Robert Jakopač razrješuje se na vlastiti zahtjev članom Izvršnog odbora HKS-a.

Nenad Novak i Vedran Kapelčan razrješuju se na vlastiti zahtjev članovima Povjerenstva za rad sportskih pasa.

Sanja Buva imenuje se članom Povjerenstva za kadrove i priredbe Hrvatskog kinološkog saveza.

Robertu Jakopaču temeljem Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče se opomena.

Izvršni odbor HKS-a suglasan je s prijedlozima Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa vezanim uz državna prvenstva u radu lovnih pasmina pasa u 2021. godini.

Goran Rokić odlikuje se Nagradom Hrvatskog kinološkog saveza za životno djelo u uzgoju “mag. Ratimir Orban“.

Prima se na znanje obavijest o prestanku rada Kinološke udruge “Orahovica“.

Izvršni odbor suglasan je da Kristinko Mužic ostvaruje kinološka prava i obaveze preko Kinološkog društva Dugo Selo.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 01.04.2021.

 

 • Donosi se odluka da će se uslijed situacije vezane uz  pandemiju virusa COVID-19, uplate godišnje članarine Hrvatskom kinološkom savezu za 2021. godinu u iznosu od 200,00 kn primati do 01. lipnja 2021. godine;

 • Usvaja se odluka kojom se dopušta markirantima sa važećom licencom 3. kategorije markiranje na uzgojnim pregledima do 31.12.2021. godine;

 • Usvaja se Odluka o priznavanju statusa stručnih kadrova –voditelj tečaja koji su završili školu za stručne kadrove u periodu od 2015 -2020. godine;

 • Usvaja se odluka o cijenama redovitih tečajeva škole za stručne kadrove ŠRKa;

 • Osniva se privremeno Povjerenstvo za Mondioring HKS-a u sastavu Robert Grgić – predsjednik , Nenad Horvatinčić – član , Ivan Mažar – član;

 • Usvajaju se od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa predložene dopune i izmjene Pravilnika o uzgoju HKS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja;

 • Usvaja se odluka kojom se propisuje kao jedini način označavanja pasa prilikom prijave legla mikročipiranje. Odluka stupa na snagu 01.01.2022;

 • Nikolina Goršić poziva se na pristupanje uzgojnom pregledu koji će se održati dana 03.07.2021. sa psom pasmine škotski ovčar duge dlake, imena Fridens Favorite, HR 12485 ŠKO;

 • Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce: Luka Ljubičić;

 • Odobrava se sudačka lista za Specijalnu izložbu FCI grupe 9 u organizaciji Kluba ljubitelja Bichona i srodnih pasmina koja će se održati u Splitu, 24.07.2021;

 • Hrvatskom klubu prijatelja dalmatinskih pasa „Dalmatinac“ odobrava se održavanje Jubilarne klupska izložba s dodjelom kandidature CAC dana 16.10.2021. u Karlovcu;

 • Organizatorima Nacionalnih pasa CAC Bale odobrava se organizacija dvije nacionalne izložbe pasa ukoliko epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, termin održavanja se mora uskladiti sa mogućim izložbama u organizaciji HKSa;

 • Odobrava se organizacija Specijalne izložbe FCI grupa 6, 7, 8, 9 u organizaciji Kinološke udruge Zaprešić dana 09.05.2021;

 • Odobrava se organizacije Specijalnih izložbi Britanskih ovčarskih pasmina i FCI grupe 5 u zajedničkoj organizaciji Udruge za britanske ovčarske pasmine i Nordic kluba, te se upućuju na dostavljanje datuma održavanja navedenih specijalnih izložbi;

 • Odobrava se organizacija Specijalne izložbe njemačkih doga u organizaciji Hrvatskog kluba njemačkih doga u novom datumu 28.08.2021;

 • Odobrava se sudjelovanju sljedećih pasmina pasa iz 5 FCI skupine : Pharaoh Hound, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues, Cirneco dell Etna, Podenco Canario na Specijalnoj izložbi hrtova 12.09.2021. koja je vezana uz Europsku izložbu htrtova;

 • Odobrava se organizacija nacionalne izložbe pasa u organizaciji Kinološkog društva Đakovo u novom terminu 02.10.2021;

 • Odobravaju se naknadno zatražene manifestacije u organizaciji Kluba ptičara i španijela Zagreb;

 • Odobrava se ispit rada pasa ptičara s dodjelom kandidature CACT-HR u organizaciji Hrvatskog kluba njemačkih oštrodlakih ptičara, dana 24.-25.4.2021;

 • Obzirom na složenu epidemiološku situaciju te upitnost održavanja predviđenih izložbi pasa, donosi se odluka kojom će se u slučaju održavanja izložbi pasa sponzorstva dogovarati za svaku manifestaciju ponaosob;

 • Ivana Popović razrješuje se na vlastiti zahtjev članom Povjerenstva za rad spasilačkih pasa. Članom Povjerenstva za rad spasilačkih pasa imenuje se Zvonko Šeb;

 • Izvršni odbor suglasan je da Silvia i Laura Terzić ostvaruju kinološka prava i obaveze preko Kinološke udruge Popovača;

 • Obzirom na složenu epidemiološku situaciju potvrđeno je načelno sudjelovanje na manifestaciji „Vau vikend“ uz napomenu da će sudjelovanje biti ostvareno isključivo po dopuštanju nadležnih državnih institucija, te procjene da sudjelovanje ni na koji način zdravstveno ne ugrožava zaposlenike HKSa određene za sudjelovanje;

 • Zamolba stranog državljana Nigel Eggintona se prosljeđuje nadležnim povjerenstvima HKS-a na mišljenje.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 21.12.2020.

 • Usvaja se odgovor Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske po upitu Hrvatske udruge športske radne kinologije;

 • Usvaja se način organizacije uzgojnih pregleda tijekom 2021. godine.;

 • Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce: Valentina Bocak, Emir Pretnar;

 • Nikola Smolić  proglašava se sucem za oblik svih pasmina pasa;

 • Usvaja se od Povjerenstva za kadrove i priredbe predloženi kalendar kinoloških manifestacija za 2021. godinu;

 • Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2020. godinu;

 • Odobrava se kalendar uzgojnih pregleda u 2021. godini;

 • Elizbabeta Ferk imenuje se članom Povjerenstva za agility HKS-a;

 • Usvaja se Pravilnik o prvenstvu Hrvatske i  kvalifikacijama u agilitiju;

 • Usvajaju se prijedlozi Povjerenstva za rad sportskih pasa;

 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa HKS-a;

 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za agility HKS-a;

 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za spasilačke pse;

 • Skupština HKS-a za održati će se do kraja mjeseca veljače. Članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum, način održavanja i materijali za istu na odobrenje;

 • Revizijska kuća Acquiro assurance & audit d.o.o. za reviziju predložiti će se Skupštini HKS-a za izradu revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2021.godinu;

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za radnike na radu u Hrvatskom kinološkom savezu;

 • Odobrava se dodjela odlikovanja predložena od  Kinološkog društva Međimurje Čakovec;

 • Odobrava se dodjela odlikovanja predložena od  Društva prijatelja “Hrvatski ovčar” Karlovac;

 • Odobrava se dodjela odlikovanja koja ispunjavaju uvjete za dodjelu predložena od  Kinološkog društva Imotski;

 • Odobrava se podmirivanje troškova za pripremu tekstova, obradu, oblikovanje tekstova i lekturu monografije povodom 20 godina postojanja Kluba Istarski gonič.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 01.10.2020.

 • Usvajaju se Planovi rada povjerenstava Hrvatskog kinološkog saveza za razdoblje 2020-2024;
 • Usvajaju se izmjene Pravilnika za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa španijela, Pravilnika o radu pasa glasnog gona u radu na divlju svinju u gateru i Pravilnika za ispit prirođenih osobina pasa krvosljednika i ispita u radu na umjetnom krvnom tragu za sve pasmine lovačkih pasa; 
   
 • Usvaja se lista ovlaštenih osobe za licenciranje gatera; 

 • Imenuju se sljedeći selektori za rad lovnih pasmina pasa : Ante Udovičić – rad goniča, Dražen Tuličić – kinološko – lovni kup, Berislav Pucar – rad britanskih ptičara, Velimir Sruk – rad kontinentalnih ptičara; 

 • Odobrava se upisivanje HRK ZTP za pasminu rotvajler, te ZTP za pasminu doberman u rodovnice Hrvatskog kinološkog saveza;

 • Odobrava se izmjena termina uzgojnog pregleda u Zagrebu sa 28.11.2020. na 31.10.2020.;
 • Usvajaju se sljedeći prijedlozi povjerenstva za autohtone pasmine pasa : izvan snage se stavlja odluka kojom je obvezan uvjet za dodjeljivanje naslova prvaka Hrvatske u ljepoti bila ocjena oblika odličan na Glavnoj uzgojnoj izložbi autohtonih pasmina pasa, članicama HKS-a uputiti će se dopis da za dodjelu odlikovanja HKS-a predlože zaslužne uzgajivače autohtonih pasmina pasa, Borisu Špoljariću dodjeljuje se priznanje HKS-a za rad na hrvatskim autohtonim pasminama pasa;

 • Usvaja se Pravilnik HKS-a o stručnim kadrovima u agilityju;

 • Odobrava se kalendar agility manifestacija za 2021. godinu;

 • Snežana Barić Cergolj imenuje se članom Povjerenstva za agility HKS-a;

 • Petri Buvi produžava se mandat Glavne urednice službenog glasila Hrvatskog kinološkog saveza „Moj pas i prijatelji“ za četiri godine. Imenovanje stupa na snagu istekom mandata, danom 21.12.2020.;

 • Bojanu Matakoviću produžava se mandat tajnika Hrvatskog kinološkog saveza za četiri godine. Imenovanje stupa na snagu istekom mandata, danom 21.12.2020.;

 • Skupština HKS-a za Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2021. godinu održati će se u mjesecu prosincu. Članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum i materijali za istu na odobrenje;

 • Revizijska kuća ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. za reviziju predložiti će se skupštini HKS-a za izradu revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2020. godinu;

 • Sportski kinološki klub Rijeka oslobađa se plaćanja ocjenskih lista za međunarodne izložbe pasa koje su se trebale održati u Rijeci, a koje su otkazane uslijed COVID infekcije;

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 29.06.2020.

Usvajaju se sljedeći pravilnici predloženi od Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa : Pravilnik o radu Povjerenstva za rad sportskih pasa, Pravilnik o provođenju ispita u radu sportskih pasmina pasa, Pravilnik o školovanju pasa i polaganju ispita po nacionalnim programima, Pravilnik o stručnim kadrovima za sportsku radnu kinologiju, Pravilnik za provođenje testa socijalizacije opasnih pasa;

Usvaja se Pravilnik o kontroli ispita u radu sportskih pasmina pasa;

Usvajaju se odluke predložene od Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa;

Tajana Gudeljević Toplak razriješava se članom Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa Hrvatskog kinološkog saveza;

Usvajaju se izmjene Pravilnika o uzgoju pasmine njemački ovčar;

Klubu sportskih pasa Split odobrava se korištenje ocjenskih listi koje bi sami tiskali za 4 ljetne noćne izložbe pasa koje će se održati u Splitu, 23.-26.07.2020;

Hrvatskom klubu njemačkih doga odobrava se promjena datuma i mjesta Specijalne izložbe njemačkih doga u novom terminu 29.08.2020. u Samoboru, u sklopu nacionalne izložbe pasa CAC Samobor;

Odobrava se održavanje Specijalne izložbe FCI grupe 6, FCI grupe 7 i pasmine njemački lovni terijeri u Sinju, 01.08.2020. u organizaciji Kinološkog društva Sinj;

Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce: Željko Džanko, Marko Bačurin;

Kinološka udruga Županja prima se u privremeno članstvo Hrvatskog kinološkog saveza;

Od nekativnih članica Hrvatskog kinološkog saveza zatražiti će se očitovanje vezano uz daljnji rad i članstvo;

U svrhu izdavanja potvrde za Prvaka Hrvatske u ljepoti uz radne ispite položene pod ingerencijom HKS-a priznaju se položeni radni ispti iz sljedećih zemalja : za pasminu njemački ovčar i rotvajler radni ispiti iz Austrije i Njemačke, za pasminu doberman radni ispiti iz Njemačke;

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 11.03.2020.

 

 • Imenuju se tijela i povjerenstva Hrvatskog kinološkog saveza. Popis članova tijela i povjerenstava objaviti će se na službenim stranicama HKS-a.

   

 • Usvajaju se predloženi blagajnički maksimumi do kraja 2020. godine.

   

 • Saša Hrs određuje se za odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava

   

 • Usvaja se Mondioring pravilnik za ispite, Pravilnik o organizaciji natjecanja i provođenju ispita mondioring sporta u Hrvatskoj, Pravilnik o stručnim kadrovima za mondioring sport u Hrvatskoj, Kriterij za selekciju reprezentacije Hrvatske u mondioring sportu.

   

 • Određuje se cijena izdavanja potvrde o položenom radnom ispitu za sportske radne pse za ispite položene u inozemstvu u iznosu od 300,00 kn

   

 • Odobrava se održavanje uzgojnog pregleda dana 28.03. od strane ZUUNJOHA.

   

 • Odobrava se održavanje uzgojnog pregleda dana 14.03. od strane Hrvatskog rotvajler kluba

   

 • Nikolina Goršić poziva se da pristupi uzgojnom pregledu koji će se održati dana 4.7.2020. u Zagrebu sa psom pasmine škotski ovčar duge dlake, imena  Friends Favorite  HR 12485 Ško.   Na uzgojnom pregledu će posebna komisija izvršiti pregled psa i donijeti odluku o njegovom korištenju u uzgoju.U sastav komisije neće se imenovati osobe koje su dosad ocjenjivale psa.

   

 • Zlatko Piteša prima se za pripravnika za kinološkog suca

   

 • KD Bujština Buje odobrava se održavanje Kupa Istre tijekom mjeseca rujna odnosno listopada.

   

 • Klubu hrtova Hrvatske odobrava se održavanje Eurosightshound showa od 10-12.09.2021. godine

   

 • Klubu sportskih pasa Split odobrava se sudačka lista za noćne izložbe koje će se održati u Splitu 2022 godinu

   

 • Klubu sportskih pasa Split odobrava se održavanje noćnih izložbi pasa u Splitu od 27.-30.07.2023 godine.

   

 • Odobravaju se izmjene pravilnika za spasilačke pse

   

 • Odobrava se podmirenje prijavnine za sudjelovanje predstavnika HKS-a na europskom prvenstvu u Lure coursingu 2020. godine.

   

 • Klub Hrtova Hrvatske oslobađa se plaćanja naknade za održano CACIL natjecanje u Čakovcu dana 7.3.2020. godine

   

 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanje predloženih od KD Osijek,

   

 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanje predloženih od KD. Đakova,

   

 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja predloženih od Društva prijatelja Hrvatski ovčar Karlovac

   

 • Klaudiji Damjanović se Temeljem Kodeksa ponašanja na društvenim mrežama i pri javnim istupanjima izriče zabrana javnog istupanja na rok od 6 mjeseci, a po prijavi ŠKK Rijeka i Mirjane Krstić Arbanas

   

 • Ivani Štih i Siniši Škari odobrava se ostvarivanje kinoloških prava i obaveze preko Kinološke udruge Sveti Ivan Zelina.

   

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 18.12.2019.

 • Usvajaju se izmjene Pravilnika za ispitivanje i ocjenjivanje rada španijela, Pravilnika za ispit prirođenih osobina pasa krvosljednika i ispita u radu na umjetnom krvnom tragu za sve pasmine lovačkih pasa, Pravilnika o radu pasa glasnog gona na divlju svinju u gateru, Pravilnika za ispitivanje i ocjenjivanje rada pasa goniča, Pravilnika kinološko-lovačkog kupa „Sveti Hubert” sa psima ptičarima i španijelima
 • Odobrava se održavanje seminara za suce za rad lovnih pasmina pasa dana 18.1.2020.
 • Određuje se cijena Priručnika za kinološke pripravnike
 • Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Valentina Bocak, Igor Dokoza, Nikolina Kovačevič- Ganić, Lorena Kovačiček, Bojan Mataković,
 • Oliver Šimon proglašava se sveopćim sucem za oblik svih pasmina pasa
 • Odobrava se održavanje 25. Godišnjeg prvenstva Bokser kluba Zagreb dana 09.10.2020.
 • Odobrava se izmjena termina Nacionalne izložbe pasa u Fužinama sa 4.7.2020. na 27.6.2020. odnosno Nacionalne izložbe pasa u Skradu sa 5.7.2020.na 28.06.2020.
 • Klubu ljubitelja Bichona i srodnih pasmina Zagreb odobrava se održavanje specijalne izložbe pasa pasmina FCI skupine 9 dana 07.2020. godine u Splitu.
 • Usvaja se izmjena članka 48. točka 2 pravilnika o stručnom radu vezana uz dodjelu naslova najljepšeg psa pasmine, najljepšeg psa suprotnog spola odnosno najljepšeg mladog psa pasmine
 • Organizatorima izložbi pasa odobrava se korištenje online kataloga.
 • Prihvaćaju se ponude za sponzorstva poduzeća Nekmar Pet nutrition d.o.o. odnosno zajedničko sponzorstvo poduzeća Nekmar Pet nutrition d.o.o. sa poduzećem Mambo za Međunarodne izložbe pasa u Zagreb 2020 godine,
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnim kadrovima za sportsku radnu kinologiju
 • Odobrava se održavanje glavne uzgojne izložbe 14.6.2020.godine u Karlovcu sa od Povjerenstva za autohtone pasmina pasa predloženim kinološkim sucima
 • Usvaja se powerpoint prezentacija za posavskog goniča
 • Posmrtno se odlikuju Stjepan Romić i Julka Rosandić
 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa HKS-a
 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za agility HKS-a
 • Povjerenstva za spasilačke pse treba dostaviti očlitovanje vezano uz prijedlog troškova povjerenstva
 • Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2020. godinu.
 • Usvaja se kalendar uzgojnih pregleda za 2020. godinu.
 • Godišnja izborna skupština HKS-a održati će se dana 22.02.2020. godine, broj zastupnika je određen shodno Statutu HKS-a i isti je onom koji je određen za Godišnju skupštinu za usvajanje financijskog plana i programa rada HKS-a za 2020. godinu.
 • Revizorska kuća Grant Thornton revizija d.o.o. predložiti će skupštini se za obavljanje revizijskog uvida za 2020. godinu
 • Usvaja se izmjena Pravilnika o organizaciji i sistematizacije radnih mjesta za radnike na radu u HKS-u

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 03.10.2019.

 • Usvaja se kalendar lovnih radnih manifestacija s dodjelom kandidature za 2020. godinu.
 • Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Maja Čosić, Oliver Šimon, Jasminka Knežević, Blaženka Pižeta, Aleksandar Milinković, Boris Sokol.
 • ŠKK. Rijeka odobrava se održavanje Međunarodnih izložbi pasa po sljedećim datumima : i 28.2.2021.; 19. i 20.2.2022.; 25. i 26.2.2023.
 • Klubu sportskih pasa Split odobrava se održavanje Međunarodnih izložbi pasa po sljedećim datumima : 7. i 31.7.2022.
 • Klubu sportskih pasa Split odobrava se dodjela titula Split Winner, Junior Split Winner i Veteran Split Winner na međunarodnoj izložbi pasa koja će se održati 24. srpnja 2020. godine.
 • Odobrava se održavanje Nacionalnih izložbi pasa 26.09.2020. godine u Crikvenici odnosno 27.09.2020. godine u Opatiji
 • Odobrava se održavanje Nacionalnih izložbi pasa 4.7. i 5.7.2019. godine u Skradu odnosno u Fužinama.
 • Klubu ljubitelja Bichona i srodnih pasmina Zagreb odobrava se održavanje specijalne izložbe pasa pasmina Bichon i srodnih pasmina dana 07.2020. godine u Splitu.
 • Odobrava se refundacija realnih troškova sudjelovanja reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Mondioringu.
 • Odobrava se refundacija dodatnih realnih troškova puta vezanih uz sudjelovanje reprezentacije spasilačkih pasa na Svjetskom prvenstvu u radu spasilačkih pasa.
 • Kinološko društvo Bujština prima se u pridruženo članstvo Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Skupština HKS-a za Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2020. godinu održati će se sredinom 12 mjeseca uz božićni domjenak Hrvatskog kinološkog savez, članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum i materijali za istu na odobrenje.
 • Odobrava se zamolba Zajednice klubova uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za pokrivanje dijela troškova sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu u radu njemačkih ovčara u Modeni ( Italija ) od 1.-6.10.2019.
 • Hrvatski rottweiler klub oslobađa se plaćanje naknade za Svjetsku izložbu rottweilera koja se održala 08. i 09.06.2019. godine.
 • Vlasnicima pasa koji posjeduju rodovnice za pse pasmine Ilirski ovčar ( Deltari Ilir ) izdane od Kinološkog saveza Kosova odobrava se upis u rodovnu knjigu Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Usvaja se Pravilnik za relly obedience.
 • Anji Blažević dodjeljuje se priznanje Hrvatskog kinološkog saveza za osvajanje naslova Europske juniorske prvakinje na Europskom juniorskom prvenstvu u agilitiju.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 03.07.2019.

 • Marijan Čižmešija se jednoglasno razriješava članom Izvršnog odbora Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Marijan Čižmešija se jednoglasno razriješava članom Povjerenstva za zahvalnice, priznanja i odlikovanja Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Velimir Sruk imenuje se članom Povjerenstva za zahvalnice, priznanja i odlikovanja Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Psi pasmine Mali međimurski pas bez obzira radi li se o mužjaku ili ženki za pristupanje uzgojnim pregledima moraju posjedovati ocjenu oblika najmanje vrlo dobar.
 • Usvaja se kalendar izložbi s dodjelom kanidature za 2020. godinu.
 • Usvaja se dopunjeni popis pasmina koje je obavezno stažirati i praktično polagati, odnosno pasmine koje ne treba stažirati zbog njihove rijetkosti na izložbama i koje se polažu pismeno.
 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za kadrove i priredbe HKS-a da se prevedu i tiskaju standardi svih FCI pasmina na hrvatskom jeziku
 • Hrvatskom klubu ljubitelja njemačkih kratkodalkih ptičara odobrava se održavanje  Ispita rada njemačkih kratkodlakih ptičara na prepelicu sa dodjelom kandidature CACT- HR.
 • Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Nives Medunjanin Božičević, Suzana Verstovšek, Dubravko Marković.
 • Odobrava se lista kinoloških sudaca za Međunarodne izložbe pasa koje se održavaju u Rijeci 2020. godine.
 • Od 1.1.2020. na izložbama svih pasmina pasa s dodjelom kandidature CAC ili CACIB mora suditi najmanje 20 % kinoloških sudaca članova Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Odobravaju se aneksi postojećeg Pravilnika o Prvenstvu Hrvatske i kvalifikacijama u agiylitiju u od Povjerenstva za agility HKS-a predloženom obliku.
 • Robert Grgić imenuje se članom FCI komisije za Mondioring,
 • Ivana Solomun imenuje se članom FCI Youth komisije
 • Lana Rogošić – Blagojević imenuje se članom FCI Education & PR komsije.
 • Kinološki klub Velika Gorica prima se  u stalno članstvo HKS-a.               
 • Kinološka udruge Sutlanska dolina prima se u stalno članstvo HKS-a.
 • Klub Dogo argentino Hrvatska isključuje se iz članstva Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Stranom izlagaču, Attili Magyarosu iz Mađarske se po prijavi kinološke sutkinje iz Litve gđe. Dainore Sudeikiene zbog nesportskog ponašanja na Specijalnoj izložbi za njemačke doge koja  se održala dana 8.6.2019. godine u Umagu izriče zabrana sudjelovanja na svim manifestacijama na području Republike Hrvatske u trajanju od 6 mjeseci.
 • Sanji Jergović odobrava se ostvarivanje prava uzgoja preko Kinološke udruge „Zaprešić“.
 • Carli Ivančić se kao predstavnci Hrvatskog kinološkog saveza u natjecanju u Junior handlingu na Europskoj izložbi pasa u Welsu  odobrava podmirenje troškova u iznosu od 2.000,00 kuna.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 04.04.2019.

 • Državna prvenstva u rada pasa ptičara i Kupa Sveti Hubert će se održati u Dardi ,a državno prvenstvo u radu pasa goniča u Slavonskom Brodu od 11-13.10.2019.
 • Usvaja se prijedlog sudaca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa za državna prvenstva u radu pasa ptičara i Kupa Sveti Hubert koja će se održati u Dardi te državna prvenstva u rada pasa goniča koja će se održati Slavonskom Brodu od 11.-13.10.2019.
 • Usvaja se prijedlog sudaca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa za državno prvenstvo u rada pasa glasnog gona u ograđenom prostoru, koje će se održati u Slunju tijekom jeseni.
 • Seminari za kinološke suce za rad lovnih pasmina pasa održati će se tijekom jeseni. Kao predavači su predviđeni sljedeći predavači : Željko Žilnik za rad retrievera,  Marijan Čižmešija za rad njemačkih lovnih terijera i jazavčara, Dalibor Pešutić za rad na krvnom tragu, Petar Klarić za rad španijela.
 • Odobrava se Pravilnik za proljetni ispit „Derby“ predložen od Hrvatskog kluba ljubitelja njemačkih kratkodlakih ptičara. Usvaja se prijedlog da se Derby, Solms i AZP ispiti priznaju kao postojeći ispit prirođenih osobina.
 • Vlasnici mužjaka pasmine hrvatski ovčar i tornjak koji imaju ocjenu vrlo dobar koja nije dovoljna za pristupanje uzgojnom pregledu prema postojećem pravilniku trebaju uputiti zamolbu Povjerenstvu za uzgoj sportskih pasmina pasa sa pripadajućim obrazloženjem. Ukoliko zamolba bude pozitivno rješena povjerenstvo će imenovati posebnu komisiju i mjesto gdje će se pregledati predmetni pas i eventualno izdati dozvola za uzgoj.
 • Odobrava se održavanje uzgojnog pregleda svih pasmina pasa u Koprivnici dana 12.10.2019.
 • Odobravaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Karmen Margan, Tajana Matejčić, Ante Lučin, Zvonko Rumenjak,Tomislav Trninić, Bojan Mataković.
 • Ana Šebalj treba pristupiti izobrazbi za kinološkog suca u dijelu pismenog ispita, obavljanja praktičnog stažiranja te polaganja praktičnog ispita.
 • Odobrava se Specijalna izložbe bichona i srodnih pasmina s dodjelom kandidature CAC u Varaždinu, 18.05.2019.
 • Odobrava se specijalna izložbe tornjaka u Karlovcu, 21.09.2019.
 • Odobrava se sudačka lista za splitske izložbe za 2021. godinu.
 • Odobrava se novi naslov vezan uz razred štenadi i najmlađih pasa – kinološka nada (future hope of croatia).Psi u starosti od 3-9 mjeseci koji su ostvarili 3 x  „vrlo perspektivan“ i bili prvoplasirani na tri izložbe kod tri različita suca ispuniti će uvjete za stjecanje naslova kinološka nada (future hope of croatia).
 • Članovima Povjerenstva za agility HKS-a imenuju se : Sandra Pavlović ( predsjednica ), Ivana Popović, Alen Mareković, Antonio Sekulić, Sandra Mladenić – Gašparac.
 • Mirela Mlinarec na vlastiti zahtjev razrješuje se članom Povjerenstva za rad spasilačkih pasa.
 • Usvaja se Pravilnik za lure coursing.
 • Maja Čosić uvrštava se na listu međunarodnih sudaca za lure coursing.
 • Usvaja se Powerpoint prezentacija za  Istarske goniče.
 • Na prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa u članku 48, točka 2. dodaje se :Kako bi pas hrvatskih autohtonih pasmina bio proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti ili Hrvatskim izložbenim prvakom mora imati ocjenu oblika odličan na Glavnoj uzgojnoj izložbi autohtonih pasmina pasa.
 • Odobravaju se blagajnički maksimumi do kraja 2019. godine.
 • Usvaja se predložena lista članova Hrvatskog kinološkog saveza u FCI-komisijama.
 • Prihvaća se ponuda za izradu računalnog programa HKS-a
 • Sophie Dunkley – stranoj izlagačici se po prijavi SKK Rijeka,a radi ponašanja na društvenim mrežama, ocrnjivanju manifestacija i iznošenja neistine o kinološkim sucima  izriče zabrana izlaganja u Republici Hrvatskoj   u trajanju od godinu dana.
 • Izvršni odbor nije našao osnove za donošenjem stegovnih sankcija temeljem Kodeksa ponašanja Hrvatskog kinološkog saveza pri javnim istupanjima i istupanjima na društvenim mrežama protiv Lidije Klemenčić.
 • Izvršni odbor mišljenja je da nema razloga za preispitivanjem odluke donesene od strane Stegovnog suda Hrvatskog kinološkog saveza na sjednici Stegovnog suda održane dana 19.02.2019. u slučaju Miljenko Vojta.
 • Odobrava se da Dean Hrenović i Damir Parlov ostvaruju kinološka prava i obaveze preko Kinološke udruge Sveti Ivan Zelina.
 • Odobrava se zamolba Europskog kluba pasmine shar-pei vezana uz dodjelu naslova federacije na izložbama u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza.
 • Odobrava se zamolba Zajednice klubova belgijskih ovčara Hrvatske za pokrivanje dijela troškova sudjelovanja na FMBB svjetskom prvenstvu u radu belgijskih ovčara u Piseku ( Češka ) od 6.-12.5.209.
 • Odobrava se zamolba Borisa Posarića za učlanjenje u Hrvatski kinološki savez preko neke od udruga članica.od

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 28.12.2018.

 • Odobrava se zamolba Zajednice uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za upis provjere zubala kod pasmine njemački ovčar u rodovnice.

 • Usvajaju se zamolbe za naknadno dostavljene manifestacije.

 • Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Svetozar Egić, Sanda Kekez – Veselić, Marta Mrduljaš.

 • Ne odobrava se zakašnjela zamolba KD. Petrinje za organizaciju Nacionalne izložbe pasa svih pasmina s dodjelom kandidature CAC-HR. Zbog propusta u organizaciji izložbe održane 2018. godine potrebno je po izvješću delegata HKS-a od kinološke udruge zatražiti očitovanje.

 • Usvaja se blagajnički maksimum za razdoblje od 1.3.-1.4.2019. godine.

 • Usvajaju se pravilnici iz područja Povjerenstva za rad sportskih pasa : Pravilnik o radu povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa, Pravilnik o stručnim kadrovima u ŠRK,  Pravilnik za provođenje ispita po nacionalnim programima za športske radne pse, Pravilnik o kontroli ispita.

 • Usvajaju se pravilnici iz područja Povjerenstva za agility : Pravilnik ispita za psa pratioca A0, Pravilnik o organizaciji agility natjecanja, Pravilnik  HKS-a o stručnim kadrovima u agilitiju.

 • Sve buduće izmjene pravilnika potrebno je dostaviti na za to propisani način s pripadajućim obrazloženjem.

 • Odobrava se upis štenadi pasmine škotski ovčar dugodlaki koji su nastali parenjem roditelja pasmine kratkodlakih škotskih ovčara u rodovnu knjigu Hrvatskog kinološkog saveza.

 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za spasilačke pse HKS-a, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa HKS-a, te Povjerenstva za agility HKS-a,

 • Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2019. godinu.

 • Usvaja se kalendar uzgojnih pregleda za 2019. godinu.

 • Godišnja skupština HKS-a održati će se dana 16.02.2019. godine,. Broj zastupnika je određen shodno Statutu HKS-a.

 • Revizorska kuća Grant Thornton revizija d.o.o. predložiti će skupštini se za obavljanje revizijskog uvida za 2019. godinu.

 • Benkovac ne prima se u članstvo Hrvatskog kinološkog saveza.

 • Ljiljana Nakić Petrina se temeljem Kodeksa ponašanja Hrvatskog kinološkog saveza pri javnim istupanjima i istupanjima na društvenim mrežama izriče zabrana bilo kojeg oblika javnog istupanja u trajanju od 6 mjeseci.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 04.10.2018.

 • Usvaja se prijedlog za određivanje glavnog suca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa.
 • Usvaja se kalendar kinoloških manifestcaija za 2019 . godinu.

 • Pasminski klubovi moraju imati odobrenje i suglasnost kinološke udruge na čijem području djelovanja organiziraju kinološku manifestaciju.

 • Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Jelena Brkljačić, Andrea Faggian Matić

 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za kadrove i priredbe o posebnoj naknadi organizatorima Nacionalnih izložbi pasa ukoliko iste budu naknadno odobrene.

 • Kinološkom športskom klubu Karlovac odobrava se dodjela Crufts kvalifikacije na jednoj od Međunarodnih izložbi koja se održava u Karlovcu u rujnu 2020. Godine.

 • Usvaja se izmjena o polaganju ispita za kinološke suce za pasmine koje pripadaju pasminama 6. i 7.

 • Vanja Blažević imenuje se novim članom Povjerenstva za lure coursing HKS-a.

 • Maja Čosić imenuje se predsjednicom Povjerenstva za lure coursing HKS-a kao i predstavnicom HKS-a u FCI komisiji za lure coursing.

 • Klub hrtova Hrvatske oslobađa se naknade za tiskanje lure coursing knjižica.

 • Usvaja se dopuna članka 2. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti Hrvatskog kinološkog saveza

 • Podržava se primanje u članstvo Hrvatskog kinološkog saveza Kinološkog društva Grada Buja uz prethodno ispunjavanje postojećih uvjeta.

 • Zbog nekorektnog ponašanja na Glavnoj uzgojnoj izložbi hrvatskih autohtonih pasmina pasa održanoj dana 30.06.2018. godine u Karlovcu, Željki Halper Dražić se temeljem Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče opomena.

 • Zbog nekorektnog istupanja na društvenim mrežama Stipi Vrtariću se temeljem Kodeksa ponašanja Hrvatskog kinološkog saveza prilikom javnih istupanja i istupanja na društvenim mrežama izriče opomena.

 • Skupština HKS-a za Usvajanje programa rada i financijskog plana za 2019. godinu održati će se kao i prijašnjih godina u drugoj polovini 12. mjeseca uz božićni domjenak Hrvatskog kinološkog saveza. Članovima Izvršnog odbora pravovremeno će se dostaviti točan datum i materijali za istu na odobrenje.

 • Zbog potpune neaktivnosti Skupštini Hrvatskog kinološkog saveza predložiti će se brisanje sljedećih kinoloških udruga iz članstva Hrvatskog kinološkog saveza : Engleski seter klub Hrvatska, Hrvatski kinološki klub ruskih pasmina – Zagreb, Kinološka udruga „Buzet“, Kinološko društvo „Dvor“, Kinološka udurga „Gračac“,

 • Odobravaju se završni troškovi sudjelovanja članova reprezentacije na Europskoj izložbi pasa koja se od 11.- 10. 2018. godine održava u Warsavi.

SJEDNCA IZVRŠNOG ODBORA OD 04.07.2018.

 • Seminar za kinološke suce za rad lovnih pasmina pasa održati će se 09.2018. Seminar je besplatan.
 • Usvaja se Pravilnik o izboru pasa goniča za reprezentaciju.
 • Usvaja se prijedlog sudaca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa za državna prvenstva u rada pasa goniča, pasa ptičara i Kupa Sveti Hubert koja će se održati u Drnišu 20-22.10.2018.

 • Usvaja se prijedlog sudaca predložen od Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa za državna prvenstva u rada pasa goniča u ograđenom prostoru, koja će se održati u Slunju 30.09.2018.

 • Usvaja se izmjena čl. 2. Pravilnika o uzgoju Hrvatskog kinološkog saveza

 • 01.2019. određuje se kao prijelazni period za primjenu pravilnika o uzgoju njemačkih ovčara.

 • Na osnovu prijedloga Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa odobrava se pristupanje ocjeni oblika za upis u HUR za ženku hrvatskog ovčara  MUCA, ošt. 03.03.2016.,  otac FAI HR 12768  i  majka ARA, koja nije upisana u rodovnu knjigu, vlasnika Ivana Petrunića

 • Odobravaju se sljedeći sudački pripravnici: Svetozar EGIĆ – oblik FCI-skupine 3;  Franjo KOVAČEV – oblik FCI-skupine 3; Biljana NIKOLIĆ – oblik  FCI-skupine 10;  Monika SKOK – oblik FCI-skupine 5.

 • Povjerenstvo za kadrove i priredbe zadužuje se da dopuni sadašnji priručnik za sudačke pripravnike.

 • Odobrava se predložena sudačka lista za CACIB Rijeka

 • Potvrđuje se odluka Povjerenstva za ŠRK vezana uz odluku u slučaju Uroš Vela.

 • Povjerenstvo za autohtone pasmine treba  detaljno obrazložiti  svoj prijedlog vezan uz izmjene Pravilnika o uzgoju u kojem  predlažu vraćanje kriterija  za pristupanje uzgojnom pregledu za autohtone pasmine pasa vezane uz  najmanju potrebnu  ocjenu kakve su bile  prije zadnje izmjena Pravilnika o uzgoju.

 • Za prijavu legla hrvatskih ovčara obvezno je dostaviti potvrdu o uzorkovanju krvi za DNA analizu oba roditelja

 • Podržava se incijativa za osnivanje Epanjel breton kluba.

 • Kinološkom klubu moloških pasa potvrđuje se status članice Hrvatskog kinološkog saveza sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

 • Odobrava se dodjela povelje HKS-a  gospodinu Tomislavu Geriću.

 • Angela Langhi – strani izlagač, zbog nekorektnog ponašanja na Međunarodnoj izložbi pasa u Zadru dana 28.04.2018. godine kod kinološkog suca Viktora Lobakina izriče se mjera zabrane izlaganja na manifestacijama HKS-a u trajanju od 1 godine.

 • Zbog nekorektnog ponašanja na Međunarodnoj izložbi pasa u Varaždinu dana 27.05.2018. godine kod kinološke sutkinje Andree Jurcan, Mariji Bjelotomić, Mirjani Makević i Draženu Solomunu  izriče se mjera zabrane izlaganja na manifestacijama HKS-a u trajanju od 1 godine.

 • Zbog nekorektnog ponašanja na Nacionalnoj izložbi pasa održanoj dana 19.05.2018. godine u Slavonskom Brodu, Ivici Sente se temeljem Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče zabrana sudjelovanja na priredbama HKS-a u trajanju od 1 godine.

 • Prigovor Marijane Pošte odbija se i potvrđuje se prvostupanjska odluka Stegovnog suda Hrvatskog kinološkog saveza.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OD 28.03.2018.

 • Odobrava se ocjenjivanje i uzgojni pregled službenih pasa u Kaznionici Lepoglava, s time da se rodovnice uvezenih pasa trebaju nostrificirati kako bi se uvele u rodovnu knjigu HKS-a.
 • Odobrava se održavanje uzgojnog pregleda u organizaciji ZUUNJOH-a dana 24.06. 2018. u Karlovcu.

 • Izvršni odbor načelno prihvaća prijedlog vezan uz obvezu uzgoja članova Hrvatskog kinološkog saveza koji posjeduju pse pasmine njemački ovčar prema pravilniku o uzgoju njemačkih ovčara ZUUNJOH-a te preko pasminskih klubova članica ZUUNJOH-a kao i dostavljeni pravilnik uz napomenu da ZUUNJOH obavijesti HKS o saznanjima u kojoj mjeri će na isto utjecati raskid ugovora između FCI-a i WUSW-a. Ujedno ZUUNJOH treba predložiti prelazni period kojim se omogućuje uzgajivačima da se usklade sa istim.

 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Maja Bubalo, Monika Skok, Nives Medunjanin, Sabina Zdunić Šinković,

 • Odbija se zamolba Olivera Šimona za proglašenjem sveopćim sucem za oblik Hrvatskog kinološkog saveza.

 • Odobrava se zamolba Željka Džanka za primanje za volontera.

 • Odobrava se zamolba Ivana Stojkovskog za oslobađanje od volontiranja.

 • Odobrava se sudačka lista za Noćne izložbe u Splitu za 2019 i 2020 uz napomenu da se preporuča da domaći suci budu zastupljeni bar sa 20 %.

 • Odobrava se zamolba Kluba “Hrvatski ovčar” Zagreb za oslobađanje plaćanja prijavnine za svjetsko prvenstvo hrvatskih ovčara 25.11.2018. u Zagrebu

 • Obzirom da se radi o hrvatskoj autohtonoj pasmini pasa Klubu Istarski gonič iznimno se odobrava održavanje ispita rada s dodjelom kandidature CACIT u radu na zeca dana 24. rujna 2018. u Vrlici odnosno specijalne izložbe istarskih goniča u sklopu noćnih izložbi u Splitu 28.07.2018. godine.

 • Odbija se zakašnjela zamolba KU. Skrad za organizaciju Specijalnih izložbi 2018. godine.

 • Odobrava se zamolba Kluba “Hrvatskog ovčara” Zagreb za neplaćanje naknade za održavanje natjecanja u agilityu s tim da će se sredstva utrošiti za svjetsko radno prvenstvo za hrvatske ovčare 2018. godine.

 • Usvajaju se dopune Pravilnika  ispita  za pse pratioce AO.

 • Usvaja se Pravilnik državnog prvenstva pasa goniča u radu na divlju svinju u ograđenom prostoru.

 • Usvaja se Prijedlog izmjena vezanog za održavanje državnog prvenstva Kinološko lovnog kupa Sveti Hubert i državnog prvenstva u radu pasa ptičara.

 • Klub hrtova Hrvatske se oslobađa plaćanja naknade za CACIL natjecanje u Pribislavcu.

 • Odluka IO HKS-a od 30.03.2017. donesena na prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa ostaje nepromijenjena, što znači da je slušni test obvezan za upis štenadi dalmatinskih pasa u rodovnu knjigu HKS-a.

 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa da se izbor najljepšeg psa autohtonih pasmina pasa vrši  prije  odabira najljepših pasa  FCI-skupina na Međunarodnim izložbama pasa u organizaciji HKS-a, ostalim organizatorima preporučuje se isto.

 • Glavna uzgojna izložba će se održati dana 16.06.2018. u Karlovcu sa sucima predloženim od Povjerenstva za autohtone pasmine pasa HKS-a

 • Troškovi puta koji će se 2018. godine isplaćivati po pasmini iznosit će realne troškove jednog putovanja po pasmini bez obzira na broj pasa, to jest ukupno jedan putni trošak za sve pse jedne pasmine zajedno, te kotizacija za sve pse koji budu izabrani u reprezentaciju. Kod svih ostalih pasmina za svakog prvaka na Svjetskom i Europskom prvenstvu po ostvarenom uspjehu platit će se uplaćeni iznos prijavnine.

 • Usvajaju se blagajnički maksimumi do kraja 2018. godine.

 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja po prijedlogu Kinološkog društva Imotski, Udruge uzgajivača njemačkih ovčara Vinkovci i Kinološkog društva Međimurje Čakovec.

 • Usvaja se kodeks ponašanja Hrvatskog kinološkog saveza pri javnim istupanjima i istupanjima na društvenim mrežema.

 • ŠKK Rijeci odobava se plaćanje naknade za Međunrodne izložbe pasa slijedom dostavljenog prijedloga

 • Suzana Verstovšek-Mataković imenuje se predstavnikom HKS-a u FCI Grooming komsiji

 • Odobrava se zamolba Zajednice udruga klubova belgijskih ovčara za participiranje u dijelu troškova sudjelovanja na FMBB prvenstvu

 • Usvajaju se Upute za provođenje testova socijalizacije

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OD 28.12.2017.

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 7. točka 4. vezana uz obvezan nalaz na cerebralnu ataksiju kod pasmine američki stafordski terijer predložena od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa
 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 15 točka 4. vezana uz nostrifikaciju rodovnica za pse nepriznatih pasmina

 • Usvaja se prijedlog o organizaciji seminara za uzgajivače Hrvatskog kinološkog saveza

 • Usvaja se prijedlog o organizaciji seminara za kinološke suce za oblik

 • Hrvatskom rotvajler klubu se odobrava organiziranje uzgojnih pregleda pod istim uvjetima kako je odobreno Zajednici udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske

 • Davor Javor proglašava se sveopćim sucem za oblik.

 • Slijedom zamolbe za proglašenjem sveopćim sucem za Olivera Šimona potrebno je zatražiti podatke od Kinološkog saveza Republike Srbije

 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Dubravka Katić, Antonija Perkušić, Andrea Mihaljević kao i zamolbe za stažiranje dodatnih pasmina : Maja Horvat.

 • Crufts kvalifikacije tijekom 2018 godine održati će se tijekom subotnjih međunarodnih izložbi u Umagu i Zagrebu

 • Odobrava se sudačka lista za CACIB Kalovac 2018 godine

 • Odobrava se ishođenje zaštite datuma Međunarodnih izložbi u Karlovcu za godine 2019. i 2020.

 • Odobravaju se pravilnici dostavljeni od Povjerenstva za agility uz napomenu da se dodatno konzultiraju sa zainteresiranim udrugama koje se bave agilityjem

 • Vezano uz dopis Hrvatske udruge dalmatinskih pasa “Atila Dubac” vezan uz slušni test potrebno je zatražiti mišljenje Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa te Povjerenstva za autohtone pasmina

 • Usvaja se zamolba Povjerenstva za rad sportskih pasa za pokrivanje troškova seminara za suce za rad FCI-a

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o radu povjerenstva za rad sportskih pasa

 • Odobravaju se kalendari kinoloških manifestacija Hrvatskog kinološkog saveza dostavljeni od Povjerenstva za agility, Povjerenstva za spasilačke pse, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa i Zajednice udruga uzgajivača njemačkih ovčara Hrvatske za 2018. godinu.

 • Odobrava se kalendar uzgojnih pregleda za 2018. godinu

 • Društvo Hrvatski ovčar iz Karlovca prima se stalnim članom HKS-a

 • Zagrebački agility klub prima se privremenim članom HKS-a

 • Godišnja skupština HKS-a održati će se 17.2.2018.

 • Kinološke udruge “Imotski” treba dostaviti podrobnije obrazloženje za osobe koje su predložene za dodjelu odlikovanja

 • Odobrava se dodjela povelje Slavku Kozlici.

 • Lani Levai se zbog nekorektnog ponašanja na ispitu rada španijela održanom dana 01.10.2017. u Đurđevcu temeljem članka 8. Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče opomena

 • Dopis odvjetnice opunomoćene od Epagneul breton kluba Hrvatske odnosno KU “Trilj” proslijeđuje se na skupštinu HKS-a  dana 28.12.2017.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OD 25.11.2017.

 • Odobrava se održavanje Nacionalne izložbe pasa svih pasmina u Crikvenici u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza, a na zamolbu Grada Crikvenice
 • Odobrava se naknadno dostavljeni plan manifestacija Hrvatskog kluba ljubitelja njemačkih kratkodlakih ptičara.

 • Godišnja skupština Hrvatskog kinološkog saveza održati će se 28.12.2017. godine s Božićnim domjenkom Hrvatskog kinološkog saveza

 • Određuje se broj zastupnika članica HKS-a u skupštini HKS-a u skladu s odredbama Statuta HKS-a. Broj zastupnika će se dostaviti još jednom članovima izvršnog odbora nakon proteka 30.11.2017. Pozivi će se kao i dosada dostaviti na adrese Predsjednika kinoloških udruga, najkasnije 15 dana prije održavanja skupštine

 • Usvaja se prijedlog poslovnika za godišnju skupštinu 28.12.2017.

 • Usvaja se financijski plan HKS-a za 2018. godinu

 • Usvaja se prijedlog programa rada HKS-a za 2018. godinu

 • Usvaja se cjenik naknada i usluga HKS-a za 2018. godinu

 • Odobravaju se troškovi Povjerenstva za spasilačke pse HKS-a, Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa HKS-a, te Povjerenstva za agility HKS-a,

 • Odobrava se dodjela kinoloških odlikovanja po prijedlogu Kluba patuljastih pasmina Zagreb, Kinološkog društva “Split” i Športskog kinološkog kluba “Rijeka”.

 • Nikolini Koščević se dodjeljuje priznanje za osvajanje naslova Svjetske prvakinje na Svjetskom prvenstvu u praktičnom lovu 2017.godine,

 • Donosi se odluka o privremenoj suspenziji Kinološke udruge “Trilj”

 • Mladen Latinac trajno se isključuje iz članstva HKS-a

 • Odobrava se sklapanje ugovora s Plavim oglasnikom za godišnju objavu oglasa za zaštitu uzgajivača Hrvatskog kinološkog saveza

 • Odbija se zamolba Veleučilišta u Karlovcu za donaciju

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OD 04.10.2017.

 • Usvajaju se prijedlozi Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa vezani uz izmjene sudačke liste za Državno prvenstva u radu pasa ptičara i goniča i Kup Sveti Hubert u Istri dana 12.-14.10.2017. godine. te prijedlog vezan uz broj pasa koji jedan natjecatelj može prijaviti na Državnom prvenstvu u radu pasa goniča
 • Usvaja se predloženi sastav reperezentacije u radu pasa kontinentalnih ptičara na Svjetskom prvenstvu u praktičnom lovu odnosno Svjetskom prvenstvu u Svetom Hubertu u Francuskoj 2017. godine.

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 2. točka 6. predložena od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa

 • Uzgajivačima bichona i srodnih pasmina kojima je prebivalište na području Grada Zagreba ostavlja se na izbor da sami odluče žele li uzgajati preko Kluba ljubitelja bichona i srodnih pasmina ili Kluba patuljastih pasmina Zagreb, a uzgajivačima bichona i srodnih pasmina sa područja Zagrebačke županije preko Kluba ljubitelja bichona i srodnih pasmina, Kluba patuljastih pasmina Zagreb ili preko kinološke udruge prema mjestu njihovog stanovanja.

 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 7. točka 4. vezana uz obvezni nalaz cerebralne ataksije za pasminu američki stafordski terijer

 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 8. točka 14. vezana uz parenje sa dva mužjaka

 • Usvaja se dopuna Pravilnika o stručnom radu HKS-a Pravilnik o uzgoju i upisu pasa, članak 15 točka 4. vezana uz nostrifikaciju rodovnica za pse sa nepotpune tri generacije predaka

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o priredbama HKS-a, članak 48, točka 2.

 • Usvaja se izmjena Pravilnika o stručnom radu HKS-a, Pravilnik o sucima i stručnim kadrovima, članak 5, članak 6 , članak 7. predložena od Povjerenstva za kadrove i priredbe

 • Odobrava se upis ZTP-a kod roditelja u leglima pasmine doberman

 • Usvajaju se prijedlozi ZUUNJOHA vezani uz uzgoj njemačkih ovčara

 • Usvaja se plan kinoloških manifestacija za 2018. godinu

 • Primaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Kaća Kacijan, Tajana Toplak, Ante Marin, Adam Hmura, Dražen Tuličić, Nikola Zeba, Božidar Knafeljc

 • KSP Split se odobrava suđenje bez opisa na Međunarodnoj izložbi pasa koja se održava dana 29.07.2018. godine te dodjela naslova Split Winner i Split Junior Winner

 • Od Austrijskog kinološkog saveza zatražiti će se odgovor zbog nepriznavanja slušnih testova učinjenih u Hrvatskoj za pasminu dalmatinski pas

 • Potvrđuje se izbor revizijske kuće Grant Thorton revizija d.o.o. za izradu revizijskog uvida Hrvatskog kinološkog saveza za 2017. godinu.

 • Podržava se primanje Zagrebačkog aglity kluba u članstvo HKS-a na osnovu zaprimljenih mišljenja uz prethodno ispunjavanje postojećih uvjeta.

 • Ne usvaja se zamolba KD.Benkovac za primanje u članstvo HKS-a.

 • Carli Ivančič kao predstavnici Hrvatskog kinološkog saveza u finalnom dijelu natjecanja u junior handlingu na svjetskoj izložbi u Leipzigu odobrava se pokrivanje troškova na način kao i drugim predstavnicma HKS-a koji nastupaju sa autohtonim pasminama pasa

 • Alenu Marekoviću se zbog nekorektnog ponašanja na uzgojnom pregledu održanom dana 01.07.2017. godine u Zagrebu temeljem članka 8. Kodeksa ponašanja na priredbama Hrvatskog kinološkog saveza izriče zabrana sudjelovanja na priredbama HKS-a u trajanju od 6 mjeseci

 • Marijanu Hrušu se ublažava stegovna mjera zabrane suđenja do 3.1.2018. godine.

Usvojeni prijedlozi ZUUNJOH vezani uz provođenje uzgoja njemačkih ovčara :
 1. Obavezno snimanje HD ,ED i uzimanje uzoraka DNA u ovlaštenim klinikama ZUUNJOH-a, a sa očitanjem snimaka u SV Augsburg ili Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

 2. Sve prijave legla koje su dostavljene u HKS pregledava kao i dosada glavni voditelj uzgoja ZUUNJOH-a, te ih označava tj . klasificira koje su uzgojene po pravilniku HKS-a ili po pravilniku ZUUNJOH-a .Tako označene prijave legla idu na daljnu obradu te HKS označava rodovnice na slijedeći način : Uzgojeno po pravilniku o uzgoju i upisu pasa HKS-a ili uzgojeno po pravilniku  o uzgoju njemačkih ovčara ZUUNJOH-a.

 3. Legla njemačkih ovčara mogu se prijavljivati preko kinoloških društava ili udruga koje djeluju u sastavu ZUUNJOH-a.

 4. Legla koja se prijavljuju preko kinoloških društava označuju se pečatom „ Uzgojeno po pravilniku o uzgoju i upisu pasa HKS-a „

 5. Minimalni uvjeti za pristup uzgojnom pregledu su sljedeći :

Važi za ženke i mužjake :

 • obavezan snimak HD i ED  snimljen u ovlaštenim klinikama ZUUNJOH-a , a očitan na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu ili SV Njemačka.

 • obavezan nalaz DNA potvrđen od SV Njemačka.

 • ocjena oblika6. Na zamolbu ZUUNJOH-a ,a po odobrenju HKS-a, dozvolit će se organizacija uzgojnih pregleda u organizaciji udruga ZUUNJOH-a.

Uplate od uzgojnih pregleda proslijeđuju se HKS-u ,a troškove markiranta i suca snosi udruga – organizator. Kinološki suci na uzgojnim pregledima moraju prethodno biti odobreni od Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa.
Uzgojni pregledi se organiziraju u sklopu specijalnih izložbi ,a po kalendaru ZUUNJOH-a.Vlasnici njemačkih ovčara mogu pristupiti i uzgojnim pregledima u organizaciji HKS-a.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OD 29.06.2017.

 • Usvajaju se prijedlozi Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa vezane uz održavanje Državnog prvenstva u radu pasa ptičara i goniča i Kup Sveti Hubert u Istri dana 12.-14.10.2017. godine
 • Odobrava se izmjena imena Peruanski golokoži pas u Peruanski bezdlaki pas. Isto će se primjeniti i za Meksičke bezdlake pse.

 • Ovjeru prijenosa vlasništva uz dosadašnju ovjeru HKS moguće je učiniti i u kinološkoj udruzi uz obvezno plaćanje članarina novog vlasnika i podmirenje propisane pristojbe određene cjenikom HKS-a za prijenos vlasništva.

 • Uzgajivačima pasmine njemački ovčar omogućuje se uzgajanje prema Pravilniku o uzgoju ZUUNJOHA ili prema Pravilniku o uzgoju i upisu pasa Hrvatskog kinološkog saveza. Uzgajivači koji se odluče na uzgoj prema Pravilniku HKS-a dužni su imati učinjen DNA test u Njemačkoj te nalaz HD i ED u Njemačkoj ili sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Obje rodovnice izdane u Hrvatskom kinološkom savezu biti će jasno označene oznakom iz koje će biti vidljivo po kojem je pravilniku o uzgoju leglo uzgajano.

 • Odobrava se kalendar izložbi za 2018 godinu

 • Usvajaju se odluke sa sjednice Povjerenstva za kadrove i priredbe vezane uz kinološke manifestacije, osvrt na dopis Jadranke Mijatović te specijalne izložbe u Karlovcu.

 • Prihvaćaju se sljedeći pripravnici za kinološke suce : Aleksandar Ujlaki, Maria Franceska Gotovina,  Matija Fičko  i    Vilma Goleš,  kao i  zamolbe za stažiranje dodatnih pasmina;: Dragan Žuža,  Oliver Šimon,  Robert Jakopač,  Valentina Bocak,  Elvis Gospić,  Maja Horvat, Marko Bubalo  i  Marko Ljutić.

 • Odobravaju se od Povjerenstva za rad sportskih pasa predložene naknade/cijene po određenim stavkama – naknade za ispite i utakmice, kao i  literatura za provođenje seminara i ispita za stručni kadar ŠRK-a. Dodatno  je potrebno  još dostaviti očitovanje vezano uz druge aktivnosti iz područja sportske radne kinologije poput seminara i ostalog.

 • Ivana Popović i Suzana Horvat imenuju se članovima Povjerenstva za rad spasilačkih pasa HKS-a,

 • Od Kinološkog Kluba tornjak Zagreb zatražiti će se mišljenje u vezi sastanka predloženog od gđe Liljane Nakić Petrine.

 • Usvajaju se blagajnički maksimumi za drugu polovicu 2017. godine.

 • Usvajaju se dodatni kriteriji za primanje novih članica u članstvo HKS-a.

 • Od Povjerenstva za agilirty HKS-a i KOSSP-a  zatražiti će se mišljenje vezano uz pismo namjere o  primanju u članstvo Zagrebačkog agility kluba.

 • Donosi se odluka o privremenoj suspenziji Epagneul breton kluba Hrvatske shodno Statutu Hrvatskog kinološkog saveza. Od kluba su zatraženi podaci koji su po mišljenju Izvršnog odbora HKS-a bili neophodni kako bi se moglo raspravljati o statusu udruge u članstvu HKS-a, što je odbijeno učiniti.

 • Odobrava se sudjelovanje HKS-a sa promotivnim štandom na Svjetskoj izložbi pasa u Leipzigu

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA OD 30.03.2017.

 • Kinološkom športskom klubu Karlovac odobrava se organizacija Međunarodnih izložbi pasa u Karlovcu dana 9. i 10.09.2017. godine, pritom se ne odobrava održavanje zasebnih specijalnih izložbi tornjaka, bijelih švicarskih ovčara kao niti održavanje revijalne izložbe pasmine njufaundler u sklopu međunarodnih izložbi pasa.
 • Kinološkom športskom klubu Karlovac odobrava se predložena sudačka lista za Međunarodne izložbe u Karlovcu 2017. godine.

 • Športskom kinološkom klubu Rijeka odobravaju se datumi Međunarodnih izložbi pasa u 2018. i 2019. godini.

 • Usvaja se prijedlog da se među aktivnim uzgajivačima njemačkih ovčara provede anketa o tome žele li u budućnosti uzgajati po Pravilniku o uzgoju HKS-a ili po trenutno važećem Pravilniku o uzgoju njemačkih ovčara ( modifcirani SV pravilnik)

 • Usvajaju se smjernice koje moraju ispunjavati ispitivači na ispitima za kinološke suce / pripravnike na praktičnim ispitima predloženi od Povjerenstva za kadrove I priredbe HKS-a.

 • Usvajaju se smjernice koje moraju ispunjavati delegati na izložbama pasa predloženi od Povjerenstva za kadorve i priredbe HKS-a.

 • Usvajaju se dopune Pravilnika o stručnom radu te Pravilnika o polaganju ispita za kinološke suce predloženi od Povjerenstva za kadrove i priredbe HKS-a.

 • Usvaja se dopuna kalendara natjecanja u relly obediencu u 2017. godini.

 • Igor Goreta i Igor Vranković imenuju se članovima Povjerenstva za agility Hrvatskog kinolškog saveza

 • Usvajaju se izmjene pravilnika dostavljenih od Povjerenstva za agility HKS-a.

 • Odobrava se zamolba Kluba “Hrvatski ovčar” Zagreb za oslobađanje naknade za održavanje agility natjecanja u svrhu organizacije 2. Svjetskog prvenstva za hrvatske ovčare.

 • Ostavke Mirele Mlinarec i Petre Čović se ne usvajaju.

 • Usvaja se prijedlog Povjerenstva za autohtone pasmine pasa i Povjerenstva za uzgoj sportskih pasmina pasa o uvođenju obveznog slušnog testa za štenad pasmine dalamtainski pas s danom stupanja 1.1.2018. godine.

 • Usvaja se prijedlog sudaca Povjerenstva za autohtone pasmine pasa za glavnu uzgojnu izložbu autohtonih pasmina pasa dana 16. ili 17.09. 2017. godine u Karlovcu u sklopu koje bi se održao i uzgojni pregled, te obvezno mjerenje.

 • Prima se na znanje Analiza prihoda i troškova u organizacije radnih ispita dostavljena od Povjerenstva za rad sportskih pasa kao i Analiza aktivnosti ćlanica HUŠRK-a.

 • Usvaja se lista ovlaštenika za provođenje testova socijalizacije vezana uz provođenje Pravilnika o opasnim psima.

 • Usvajaju se pravilnici te pripadajući formulari dostavljeni od Povjerenstva za lure coursing HKS-a.

 • Odobrava se zahtjev Kinolškog društva “Istra” Pula za primanje u članstvo HKS-a.

 • Odbija se zahtjev Kluba pudla Hrvatska za primanje u članstvo HKS-a.

 • Nikoli Klemenu ( mlađem ), Blagi Petricu, Anti Žeravici dodjeljuju se povelje na prijedlog Matičnog kluba “hrvatski ovčar “ Đakovo.

 • Borisu Janiću, Iliji Gruberu, Dariu Marčetiću, Aleksandri Križanović dodjeljuju se odlikovanja na prijedlog Kinološke udruge “Požega”

 • Klubu dogo aregntino Hrvatska odobrava se plaćanje nepodmirenih dugovanja HKS-u u obročnim otplatama,

 • Predstavniku Hrvatskog kinološkog saveza u natjecanju junior handling odobrava se podmirenje realnih troškova puta i smještaja na Svjetskoj ili Europskoj izložbi po odluci Izvršnog odbora HKS-a.

 • Obzirom na dosadašnju nekativnost Epagneul breton kluba Hrvatska potrebno je zatražiti dodatno objašnjenje vezano uz izvanrednu izbornu skupštinu Epagneul breton kluba Hrvatske održane dana 29.12. 2016. godine.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468