ISPITI ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

VARAŽDIN 18./19.05.

SUDAČKI PRIPRAVNICI
koji još nisu kinološki suci
PRAKTIČNI ISPIT

SUDAČKI PRIPRAVNICI
koji su već kinološki suci
PRAKTIČNI ISPIT

PRAKTIČNI ISPITI

ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

 

Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se praktični ispiti za oblik održati na međunarodnim izložbama u Varaždinu, 18. i 19. svibnja 2019. godine za vrijeme održavanja međunarodnih izložbi CACIB Varaždin.

 

Zainteresirani kandidati trebaju ispit prijaviti na predviđenoj prijavnici (www.hks.hr – formulari) najkasnije 21 dan prije ispita (do 27. travnja –  subota), nakon čega će pismeno biti obaviješteni o rasporedu polaganja ispita.

Uz prijavu ispita kandidati su dužni priložiti potrebne ocjenske liste sa stažiranja pasmina koje polažu.
Kandidat ne može polagati ispit za one pasmine kojima nedostaje dokumentacija o stažiranju.

(www.hks.hr – Pravilnik o stručnom radu i Pravilnik o polaganju ispita za kinološke suce)

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu, najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti.
U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.

ZAGREB 06.07.19.

SUDAČKI PRIPRAVNICI
koji još nisu kinološki suci

SUDAČKI PRIPRAVNICI
koji su već kinološki suci

 

PISMENI ISPITI

ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se pismeni ispiti održati u Zagrebu, 6. srpnja 2019. na prostoru Zagrebačkog velesajma.

Zainteresirani kandidati trebaju pismeni ispit prijaviti na predviđenoj prijavnici (www.hks.hr – formulari) najkasnije 21 dan prije ispita (do 15. lipnja – subota), nakon čega će biti obaviješteni o primitku prijave i vremenu polaganja pismenog ispita.

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu, najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti. U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.