ISPITI ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

ZAGREB 06.07.19.

SUDAČKI PRIPRAVNICI
koji još nisu kinološki suci

SUDAČKI PRIPRAVNICI
koji su već kinološki suci

 

PISMENI ISPITI

ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se pismeni ispiti održati u Zagrebu, 6. srpnja 2019. na prostoru Zagrebačkog velesajma.

Zainteresirani kandidati trebaju pismeni ispit prijaviti na predviđenoj prijavnici (www.hks.hr – formulari) najkasnije 21 dan prije ispita (do 15. lipnja – subota), nakon čega će biti obaviješteni o primitku prijave i vremenu polaganja pismenog ispita.

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu, najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti. U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468