ISPITI ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE – ZAGREB 2018

PRAKTIČNI ISPITI
ZA SUDAČKE PRIPRAVNIKE

 

Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se praktični ispiti za oblik održati na međunarodnim izložbama u Zagrebu, 24. i 25. studenog 2018. godine za vrijeme održavanja međunarodnih izložbi CACIB Zagreb.

Zainteresirani kandidati trebaju ispit prijaviti na predviđenoj prijavnici (www.hks.hr – formulari) najkasnije 21 dan prije ispita (do 03. studenog  –  subota), nakon čega će pismeno biti obaviješteni o rasporedu polaganja ispita.

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu, najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti.

U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.

 


PISMENI ISPITI
ZA SVE SUDAČKE PRIPRAVNIKE

 

Obaviještavamo sve pripravnike za kinološke suce da će se pismeni ispiti održati u Zagrebu, 01. prosinca 2018. godine.

Zainteresirani kandidati trebaju pismeni ispit prijaviti na predviđenoj prijavnici (www.hks.hr – formulari) najkasnije 21 dan prije ispita (do 09. studenog– petak), nakon čega će biti obaviješteni o primitku prijave i vremenu polaganja pismenog ispita.

Kandidat koji je prijavio ispit, dužan je u slučaju opravdane nemogućnosti pristupanja ispitu, najkasnije 7 dana prije održavanja ispit pismeno odjaviti.

U slučaju da ispitu ne pristupi, niti ga odjavi u navedenom roku, kandidat neće moći pristupiti na slijedeći ispitni rok.