PRVAK U RADU

Hrvatski Kinološki Savez

HRVATSKI PRVAK U RADU - CH HR R

Naslov Prvak Hrvatske u radu ( CH HRR ) na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:

JAMARI

Dva CACT-HR u radu pod zemljom na lisicu i jednu barem treću nagradu na ispitu prirođenih osobina sa ispitom sljedoglasnosti
ili
Dva CACT-HR u radu nad zemljom i jednu barem treću nagradu na ispitu u radu pod zemljom na lisicu ( najmanje lokalnog značenja )
ili
Dva CACT-HR na punom radnom ispitu odnosno svestranom ispitu.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas jamar mora imati položen ispit prirođenih osobina i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.


GONIČI

Dva CACT-HR na ispitima rada goniča, ispitima glasnog gona u radu na divlju svinju u ograđenom prostoru ili na ispitu u radu na krvnom tragu s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas gonič mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.

DONOSAČI DIVLJAČI ( RETRIVERI )

Dva CACT-HR na ispitima rada retrivera u donošenju, svestranom ispitu rada retrivera ili svestranom ispitu rada retrivera s donošenjem patke s potapanjem s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas donosač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.


DIZAČI DIVLJAČI ( ŠUNJKAVCI )

Dva CACT-HR na ispitima rada španijela s donošenjem ili svestranom ispitu rada španijela s dodjelom kandidature CACT-HR.

Obje kandidature mogu biti osvojene na bilo kojem od nabrojenih ispita rada.
Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.
Uz navedene uvjete svaki pas dizač divljači mora imati ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.


PTIČARI

Mužjak
Dva CACT-HR na prirodnu divljač ( jedna od kandidatura mora biti osvojena u ispitu rada na trčku )
ili
dva CACT-HR na prirodnu divljač i ocjenu odličan, odnosno I.nagradni razred na ispitu rada na trčku.

Ženka
Dva CACT-HR na prirodnu divljač.

Kandidature moraju biti osvojene kod različitih sudaca.

Jednu od potrebne dvije CACT-HR kandidature mogu zamijeniti dvije kandidature rezerva CACT-HR.
U tom slučaju sve tri kandidature moraju biti osvojene kod tri različita suca.

Uz navedene uvjete svaki pas ptičar mora imati položen ispit rada s odstrelom kao i ocjenu oblika vrlo dobar ili odličan
dobivenu na nekoj od izložbi s dodjelom kandidature CAC ili CACIB.
Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular sa kopijama ocjenskih lista, karticama i kopijom rodovnice dostavite u HKS.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468