CJENIK NAKNADA I USLUGA HKS-a ZA 2022

Hrvatski kinološki savez

Cjenik naknada i usluga HKS-a za 2022.

ČLANARINE

GODIŠNJA ČLANARINA  HKS-a ZA TEKUĆU GODINU

(vrijedi od dana uplate do kraja kalendarske godine)

uplate do 31.03.2022.
200,00 kn
uplate nakon 31.03.2022.
250,00 kn
obiteljska članarina
50,00 kn

RODOVNICE

izdavanje rodovnice po psu

120,00 kn

izdavanje rodovnice po psu – autohtone pasmine

0,00 kn

izdavanje eksportne rodovnice – dodatno

130,00 kn

izdavanje eksportne rodovnice – autohtone pasmine

130,00 kn

nostrifikacija rodovnice

300,00 kn

duplikat rodovnice

120,00 kn

duplikat eksportne rodovnice

130,00 kn

prijenos vlasništva na rodovnici

50,00 kn

ZAKAŠNJELE PRIJAVE LEGLA I OSTALO

pristojba za zamolbe na Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa i Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa
(ne odnosi se na zamolbe za parenje u srodstvu)

100,00 kn

izdavanje po rodovnici kod zakašnjele prijave legla
(prijava od 3 do 6 mjeseci starosti)

250,00 kn

izdavanje po rodovnici kod zakašnjele prijave legla
za autohtone pasmine
(prijava od 3 do 6 mjeseci starosti)

120,00 kn

izdavanje po rodovnici za pozitivno riješene predmete kod kojih je prekršen Pravilnik o stručnom radu HKS-a

250,00 kn

izdavanje po rodovnici za pozitivno riješene predmete kod kojih je prekršen Pravilnik o stručnom radu HKS-a
za autohtone pasmine

120,00 kn

REGISTRACIJA UZGAJIVAČNICE

registracija uzgajivačnice

500,00 kn

UZGOJNI PREGLED

uzgojni pregled po psu

150,00 kn

vanredni uzgojni pregled po psu

1.650,00 kn

NOSTRIFIKACIJA RADNIH ISPITA

izdavanje potvrde o položenom radnom ispitu za radne pse koji su ispit položili izvan Hrvatske

300,00 kn

TISKANICE

komplet prijava legla + potvrda o parenju

10,00 kn

izložbeno radna knjižica

50,00 kn

ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA:
ocjenska lista

3,00 kn

ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA:
kartice kandidatura

1,50 kn

KINOLOŠKI SUCI

taksa za polaganje sudačkog ispita

200,00 kn

nova sudačka iskaznica

0,00 kn

ORGANIZATORI MANIFESTACIJA

taksa za smotru i reviju

100,00 kn

taksa za lokalne, regionalne i nacionalne utakmice u radu lovačkih pasa

100,00 kn

CACT – HR
taksa za nacionalnu utakmicu CACT – HR

50,00 kn
+
15 % po psu od brutto upisnine

CACIT
taksa za međunarodnu utakmicu CACIT

100,00 kn
+
12 % po psu od brutto upisnine

NACIONALNA IZLOŽBA
taksa za organizaciju CAC izložbe

500,00 kn

NACIONALNA IZLOŽBA
taksa po svakom upisanom psu u katalogu izložbe

15 %
od brutto upisnine

MEĐUNARODNA IZLOŽBA
taksa za organizaciju CACIB izložbe

1.000,00 kn

MEĐUNARODNA IZLOŽBA
taksa po svakom upisanom psu u katalogu izložbe

10 %
od brutto upisnine

DNEVNICE 
za službeni put bez noćenja

prema zakonskim propisima

NOĆENJE

prema priloženom računu hotela 3*

TROŠKOVI PRIJEVOZA
za međunarodne i nacionalne prirebe

prema zakonskim propisima

Cjenik naknada i usluga HKS-a stupa na snagu 01.01.2022.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468