CJENIK NAKNADA I USLUGA HKS-a ZA 2022

Hrvatski kinološki savez

Cjenik naknada i usluga HKS-a za 2022.

ČLANARINE

EURO (FKT 7,53450)
GODIŠNJA ČLANARINA  HKS-a ZA TEKUĆU GODINU

(vrijedi od dana uplate do kraja kalendarske godine)

uplate do 31.03.2022.
26,54 €
200,00 kn
uplate nakon 31.03.2022.
33,18 €
250,00 kn
obiteljska članarina
6,64 €
50,00 kn

RODOVNICE

EURO (FKT 7,53450)

izdavanje rodovnice po psu

15,93 €
120,00 kn

izdavanje rodovnice po psu – autohtone pasmine

0,00 €
0,00 kn

izdavanje eksportne rodovnice – dodatno

17,25 €
130,00 kn

izdavanje eksportne rodovnice – autohtone pasmine

17,25 €
130,00 kn

nostrifikacija rodovnice

40,35 €
300,00 kn

duplikat rodovnice

15,93 €
120,00 kn

duplikat eksportne rodovnice

17,25 €
130,00 kn

prijenos vlasništva na rodovnici

6,64 €
50,00 kn

ZAKAŠNJELE PRIJAVE LEGLA I OSTALO

EURO (FKT 7,53450)

pristojba za zamolbe na Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa i Povjerenstva za uzgoj i rad lovnih pasa
(ne odnosi se na zamolbe za parenje u srodstvu)

13,27 €
100,00 kn

izdavanje po rodovnici kod zakašnjele prijave legla
(prijava od 3 do 6 mjeseci starosti)

33,18 €kn
250,00 kn

izdavanje po rodovnici kod zakašnjele prijave legla
za autohtone pasmine
(prijava od 3 do 6 mjeseci starosti)

15,93 €kn
120,00 kn

izdavanje po rodovnici za pozitivno riješene predmete kod kojih je prekršen Pravilnik o stručnom radu HKS-a

33,18 €
250,00 kn

izdavanje po rodovnici za pozitivno riješene predmete kod kojih je prekršen Pravilnik o stručnom radu HKS-a
za autohtone pasmine

15,93 €
120,00 kn

REGISTRACIJA UZGAJIVAČNICE

EURO (FKT 7,53450)

registracija uzgajivačnice

66,36 €
500,00 kn

UZGOJNI PREGLED

EURO (FKT 7,53450)

uzgojni pregled po psu

19,91 €
150,00 kn

vanredni uzgojni pregled po psu

218,99 €kn
1.650,00 kn

NOSTRIFIKACIJA RADNIH ISPITA

EURO (FKT 7,53450)

izdavanje potvrde o položenom radnom ispitu za radne pse koji su ispit položili izvan Hrvatske

40,35 €
300,00 kn

TISKANICE

EURO (FKT 7,53450)

komplet prijava legla + potvrda o parenju

1,33 €
10,00 kn

izložbeno radna knjižica

6,64 €
50,00 kn

ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA:
ocjenska lista

0,40 €
3,00 kn

ZA ORGANIZATORE MANIFESTACIJA:
kartice kandidatura

0,20 €
1,50 kn

KINOLOŠKI SUCI

EURO (FKT 7,53450)

taksa za polaganje sudačkog ispita

26,54 €
200,00 kn

nova sudačka iskaznica

0,00 €
0,00 kn

ORGANIZATORI MANIFESTACIJA

EURO (FKT 7,53450)

taksa za smotru i reviju

13,27 €
100,00 kn

taksa za lokalne, regionalne i nacionalne utakmice u radu lovačkih pasa

13,27 € kn
100,00 kn

CACT – HR
taksa za nacionalnu utakmicu CACT – HR

6,64 €
+
15 % po psu od brutto upisnine
50,00 kn
+
15 % po psu od brutto upisnine

CACIT
taksa za međunarodnu utakmicu CACIT

13,27 €
+
12 % po psu od brutto upisnine
100,00 kn
+
12 % po psu od brutto upisnine

NACIONALNA IZLOŽBA
taksa za organizaciju CAC izložbe

66,36 €
500,00 kn

NACIONALNA IZLOŽBA
taksa po svakom upisanom psu u katalogu izložbe

15 %
od brutto upisnine

MEĐUNARODNA IZLOŽBA
taksa za organizaciju CACIB izložbe

132,72 €
1.000,00 kn

MEĐUNARODNA IZLOŽBA
taksa po svakom upisanom psu u katalogu izložbe

10 %
od brutto upisnine

DNEVNICE 
za službeni put bez noćenja

prema zakonskim propisima

NOĆENJE

prema priloženom računu hotela 3*

TROŠKOVI PRIJEVOZA
za međunarodne i nacionalne prirebe

prema zakonskim propisima

Cjenik naknada i usluga HKS-a stupa na snagu 01.01.2022.

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468