ČASOPIS MOJ PAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


PRETPLATA

 

 ŠTO TREBA UCINITI DA BI OSTVARILI PRETPLATU?

1. Ispuniti formular za pretplatu
2. Izvršiti uplatu
3. Formular i kopiju uplate dostaviti u HKS

Uplatu možete izvršiti na dva nacina:
UPLATOM NA ŽIRO RAČUN
Primatelj: Hrvatski kinološki savez, Ilica 61, Zagreb
Broj racuna: HR5723600001101353640
Poziv na broj: 01 9966-0000
Svrha uplate: Godišnja pretplata na Moj Pas
Godišnji iznos (za 6 brojeva): =100,00 kn

Formular i potvrdu o uplati dostavite u Hrvatski kinološki savez na sljedece nacine:
POŠTOM: Hrvatski kinološki savez, Ilica 61, HR – 10000 Zagreb
FAXOM: +385 [0]1 48 15 356
E-MAILOM: moj.pas@hks.hr

PREUZMI FORMULAR ZA PRETPLATU


CJENIK OGLAŠAVANJA

KOMERCIJALNI OGLASI

1/1 stranica
=1.800,00 kn + PDV

1/2 stranice
=1.000,00 kn + PDV

1/3 stranice
=750,00 kn + PDV

1/4 stranice
=600,00 kn  + PDV

 

NEKOMERCIJALNI OGLASI
ZA ČLANOVE HKS-a

1/1 stranica
=800,00 kn (PDV uključen)

1/2 stranice
=500,00 kn (PDV uključen)

1/3 stranice
=400,00 kn (PDV uključen)

1/4 stranice
=300,00 kn (PDV uključen)


IMPRESSUM

Izdavač:
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Ilica 61, HR – 10000 Zagreb

Za izdavača:
Branko Šare,
predsjednik HKS-a

Uredništvo:
Petra Buva,
glavna urednica
moj.pas@hks.hr

Tomislav Klemenčić,
art direktor
tomislavk199@gmail.com

Pretplata:
Saša Hrs
clanarine@hks.hr

Naklada:
5.000 komada

ISSN 1847-4284

Niti jedan dio časopisa Moj Pas ne smije biti reproduciran ili umnožavan
bez prethodne suglasnosti Hrvatskog kinološkog saveza i autora.

Časopis Moj Pas  službeno je glasilo Hrvatskog kinološkog saveza.

 

  HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB


  RADNO VRIJEME
  ZA STRANKE
  ponedjeljak – petak
  09,00 – 15,00 h

  pauza
  12,00 – 12,30 h


  telefon
  01 / 48 46 124
  01 / 48 46 125
  01/ 48 46 126

  fax
  01 / 48 15 356


  BANKOVNI RAČUN
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468