Hrvatski Kinološki Savez

...tko smo, čemu stremimo, što želimo postići, kako se vidimo u budućnosti, strateški i ključni poslovni ciljevi - za ostvarivanje misije i vizije...

Misija

Hrvatski kinološki savez (HKS) krovna je hrvatska kinološka organizacija na nacionalnom nivou. Osnovan je1891. godine zbog društvene potrebe za stručnom i sustavnom brigom o psima. Danas je čine 135 članica, kinološke udruge i pasminski klubovi iz svih krajeva Hrvatske. Po kinološkim pitanjima jedina predstavlja Republiku Hrvatsku pri međunarodnoj kinološkoj federaciji – FCI- u. Danas HKS djeluje kao neprofitna i nevladina udruga čiji je osnovni cilj promocija kinologije kroz uzgoj čistokrvnih pasa, priprema i organizacija međunarodnih aktivnosti sa ostalim kinološkim savezima u svijetu, čuvanje psećeg zdravlja i briga za poboljšanje odnosa ljudi i pasa, te afirmacija i zaštita prava njenih članova. HKS izdaje međunarodno priznate rodovnice i brine se o izobrazbi kinoloških sudaca u skladu s pravilima međunarodne kinološke federacije – FCI- em..

Vizija

HKS putem svojih članica i njihovih članova radi na dobrobiti svih pasa širom Hrvatske. Naša je vizija u budućnosti: • kroz poziciju krovne nacionalne udruge brinuti o čistokrvnim psima u Hrvatskoj, uz unapređenje kinološke kulture, morala i etike • dalje razvijati svoju međunarodnu prepoznatljivost kroz visokovrijedne projekte primjenom najbolje svjetske i europske svjetskprakse uz očuvanje regionalnih osobitosti , ostati jedan od regionalnih centara za kinologiju, i po potrebi djelovati kao „most suradnje“ zemalja Europske unije i regije • ojačati suradnju sa državnim institucijama, gospodarstvom i turizmom.

Ciljevi

• briga o dobrobiti svih pasa • briga o uzgoju čistokrvnih pasa • razvijanje i stimuliranje hrvatske kinologije • briga za zdravlje, temperament i narav pasa kao najvažnijih osobitosti u pasminskim standardima • surađivanje s državnim institucijama na donošenju zakona o zaštiti životinja • posebna briga i uzgoj autohtonih pasmina pasa • uz suradnju i povjerenje sa svojim članicama vodi registar upisanih pasa • izdaje uvjerenja i potvrde o postignutim rezultatima • unapređivanje i zaštita kinologije te primjereno valoriziranje • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kinološke kulturne politike u Hrvatskoj • promicanje aktivnosti za pse i pseće sportove diljem Hrvatske i inozemstva • radom kroz izvršna, stručna tijela i povjerenstva donositi smjernice, preporuke i nadgledati provođenje po svim pitanjima vezanim za kinologiju ili dobrobiti pasa uopće • suradnja sa srodnim državnim institucijama • provođenje ovlaštenja dobivenih od Republike Hrvatske • suradnja, pomoć i podupiranje humanitarnih udruga vezanih uz pse • osiguravanje redovitih održavanja kinoloških manifestacija • sudjelovanje u zajedničkim projektima s partnerima iz svijeta i regije • povećanje prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe realizacije projekata • daljnje povezivanje s gospodarstvom i turizmom i traženje primjerenih organizacijskih formi • izdavanje glasila kinološkog saveza, publiciranje pravilnika.

NOVOSTI

20 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

PRIJAVI SEMINAR KINOLOŠKI STRUČNI SEMINARI održati će se u subotu, 15.02.2020. godine u prostorijama Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu s početkom u 09,00 sati. TEME TEMA Pravilnik o uzgoju...

More..

20 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

SEMINARI ZA VODITELJE UZGOJA održati će se u subotu, 15.02.2020. godine u prostorijama Kliničke predavaonice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu s početkom u 09,00 sati. Kinološke udruge su do sada uputile...

More..

20 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

PRIJAVI SEMINAR SEMINARI ZA OSPOSOBLJAVANJE UZGAJIVAČA Ovom prilikom želimo Vas izvjestiti kako će se u suorganizaciji Veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog kinološkog saveza održati osposobljavanje osoba odgovornih za...

More..

19 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

Međunarodne izložbe pasa 2 x CACIB RIJEKA 29.02. - 01.03.2020. ZADNJI ROK PRIJAVE: 07.02.2020 WEB INFO ONLINE PRIJAVE E-MAIL FACEBOOK EVENT

More..

19 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

Dvije nacionalne izložbe pasa CAC ROVINJ - CAC PULA 04.04. - 05.04.2020. ZADNJI ROK PRIJAVE: 20.03.2020 WEB INFO ONLINE PRIJAVE E-MAIL FACEBOOK EVENT

More..

19 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

6 Međunarodnih izložbi pasa 1 Nacionalna izložba pasa 2 Specijalne izložbe pasa DALMATIA DOG SHOWS 28.04. - 04.05.2020. MEDITERRANEAN WINNER - ZADAR, 03.05. ZADNJI ROK PRIJAVE: 10.03.2020. WEB INFO ONLINE...

More..

19 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

Međunarodne izložbe pasa 2 x CACIB VARAŽDIN 16.05. - 17.05.2020. ZADNJI ROK PRIJAVE: 02.05.2020 WEB INFO ONLINE PRIJAVE E-MAIL FACEBOOK EVENT

More..

19 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

4 Summer Night Dog Shows SPLIT DOG SHOWS 23.07. - 26.07.2020. ZADNJI ROK PRIJAVE: WEB INFO ONLINE PRIJAVE E-MAIL FACEBOOK EVENT

More..

19 /sij
Posted by:Hrvatski Kinološki Savez

Nacionalna izložba pasa CAC ZAGREB 04.10.2020. ZADNJI ROK PRIJAVE: 22.09.2020 WEB INFO ONLINE PRIJAVE E-MAIL FACEBOOK EVENT

More..